1.8 Kemik Radyofarmasötikleri ve Tutulum Mekanizmaları . 37 1.8.1 99mTc ile İşaretli Fosfonat ve Bifosfonatlar Dışında Kemik Görüntülemede Kullanılan
Radyofarmasötikler. 38 1.8.2 İlaç -99mTc-Fosfonat etkileşimleri . 39
1.8.3 Kemik Radyofarmasötiklerinin Hazırlanması ve Kalite Kontrolü. 40

1.9 Bifosfonatlar. 41 1.9.1 Genel Bakış . 41 1.9.2 Biyolojik Etkileri . 42 1.9.3 Etki Mekanizması . 43 1.9.4 Yapı Etki İlişkisi . 45

1.10 Zoledronik Asit . 48 1.10.1 Kimyasal Yapı. 48 1.10.2 Farmakodinamik Özellikleri . 49 1.10.3 Farmakokinetik Özellikleri . 50 1.10.4 Etki Mekanizmaları . 51 1.10.5 Farmakolojik Etkiler. 52 1.10.6 Endikasyonları . 53 1.10.7 Yan Etkiler ve Toksisite . 54 1.10.8 İlaç Etkileşimleri. 55

BÖLÜM II . 56 2 GEREÇ VE YÖNTEM. 56

2.1 Kullanılan Araç, Gereç ve Kimyasal Maddeler . 56 2.1.1 Kullanılan Araçlar ve Gereçler. 56 2.1.2 Kullanılan Kimyasal Maddeler. 57

2.2 Zoledronik Asitin Teşhisi. 57 2.2.1 FT-IR Spektrumu (Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy) . 57 2.2.2 Ultra Viole (UV) Spektrumu . 57 2.2.3 Erime Derecesi Tayini . 58
2.3 Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesi . 58 2.3.1 Zoledronik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi . 59 2.3.2 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi . 59 2.3.3 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi . 60 2.3.4 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi. 60 2.3.5 pHın İşaretleme Verimine Etkisi. 61 2.3.6 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak Formülasyonun Belirlenmesi. 61 2.3.7 İn Vitro Stabilite Çalışmaları. 62

2.4 Zoledronik Asitin İşaretleme Veriminin Hesaplanması. 62

2.5 İn Vivo Çalışmalar . 63

2.5.1 2.5.2 2.5.3

Deney Hayvanlarının Hazırlanması . 63 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak 99mTcZoledronik Asitin Hazırlanması. 64 99mTcZoledronik Asitin Hayvanlara Uygulanması . 64

V5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

1.8 Kemik Radyofarmasötikleri ve Tutulum Mekanizmaları . 37 1.8.1 99mTc ile İşaretli Fosfonat ve Bifosfonatlar Dışında Kemik Görüntülemede Kullanılan
Radyofarmasötikler. 38 1.8.2 İlaç -99mTc-Fosfonat etkileşimleri . 39
1.8.3 Kemik Radyofarmasötiklerinin Hazırlanması ve Kalite Kontrolü. 40

1.9 Bifosfonatlar. 41 1.9.1 Genel Bakış . 41 1.9.2 Biyolojik Etkileri . 42 1.9.3 Etki Mekanizması . 43 1.9.4 Yapı Etki İlişkisi . 45

1.10 Zoledronik Asit . 48 1.10.1 Kimyasal Yapı. 48 1.10.2 Farmakodinamik Özellikleri . 49 1.10.3 Farmakokinetik Özellikleri . 50 1.10.4 Etki Mekanizmaları . 51 1.10.5 Farmakolojik Etkiler. 52 1.10.6 Endikasyonları . 53 1.10.7 Yan Etkiler ve Toksisite . 54 1.10.8 İlaç Etkileşimleri. 55

BÖLÜM II . 56 2 GEREÇ VE YÖNTEM. 56

2.1 Kullanılan Araç, Gereç ve Kimyasal Maddeler . 56 2.1.1 Kullanılan Araçlar ve Gereçler. 56 2.1.2 Kullanılan Kimyasal Maddeler. 57

2.2 Zoledronik Asitin Teşhisi. 57 2.2.1 FT-IR Spektrumu (Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy) . 57 2.2.2 Ultra Viole (UV) Spektrumu . 57 2.2.3 Erime Derecesi Tayini . 58
2.3 Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesi . 58 2.3.1 Zoledronik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi . 59 2.3.2 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi . 59 2.3.3 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi . 60 2.3.4 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi. 60 2.3.5 pHın İşaretleme Verimine Etkisi. 61 2.3.6 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak Formülasyonun Belirlenmesi. 61 2.3.7 İn Vitro Stabilite Çalışmaları. 62

2.4 Zoledronik Asitin İşaretleme Veriminin Hesaplanması. 62

2.5 İn Vivo Çalışmalar . 63

2.5.1 2.5.2 2.5.3

Deney Hayvanlarının Hazırlanması . 63 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak 99mTcZoledronik Asitin Hazırlanması. 64 99mTcZoledronik Asitin Hayvanlara Uygulanması . 64

V
single.php