radyofarmasötikler kullanılabilir. Kemikte daha çok tutulan radyofarmasötik daha iyi görüntü elde edilmesini sağlar (39).
99mTcMDP i.v. enjeksiyondan sonra 2-3 dakikalık yarı ömürle kandan temizlenir. 24 saat sonra kanda kalan miktar %1den daha azdır. Uygulamadan 24 saat sonra radyofarmasötiğin %50si uriner ekstraksiyonla atılır, %50si kemikte tutulur. Hastaya yaklaşık 10-20 mCi 99mTc-MDP veya 99mTc-HDP verilir. Uygulamadan 23 saat sonra görüntüleme yapılmasının sebebi hastanın ekstraselüler sıvı ve kanda bulunan aktiviteden temizlenmesini beklemek ve yüksek kemik/yumuşak doku tutulum oranı elde etmektir. 99mTc-MDP, 99mTc-HDP ve 99mTc-HEDP hemen hemen aynı diyagnostik etkinliğe sahiptir (82).
1.8.1 99mTc ile İşaretli Fosfonat ve Bifosfonatlar Dışında Kemik Görüntülemede Kullanılan Radyofarmasötikler
18F-NaF : 18F-Sodyum Florür (18F-NaF), kemik sintigrafisinde kullanılan Tc99m ile işaretli difosfonatlar gibi kemik metabolizmasını gösterir. Kemik metabolizmasının arttığı patolojik odaklarda 18F-NaF tutulumunun, Tc-99m işaretli fosfonatlardan en az 2 kat yüksek olması normal kemik ile metastatik odak arasında daha yüksek kontrast sağlar.
18F-FDG : Normal kemikte akümüle olmaz. Metastazlarda 99mTc-MDP daha yüksek afinite gösterir (9).
99mTc-Sitrat : İskelet tutulumu difosfonatlardan daha düşük olsa da iyileşmekte olan kırıkları ve osteomyeliti teşhis etmekte daha etkin bir radyofarmasötiktir (6).
3851. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


51. SAYFA ICERIGI

radyofarmasötikler kullanılabilir. Kemikte daha çok tutulan radyofarmasötik daha iyi görüntü elde edilmesini sağlar (39).
99mTcMDP i.v. enjeksiyondan sonra 2-3 dakikalık yarı ömürle kandan temizlenir. 24 saat sonra kanda kalan miktar %1den daha azdır. Uygulamadan 24 saat sonra radyofarmasötiğin %50si uriner ekstraksiyonla atılır, %50si kemikte tutulur. Hastaya yaklaşık 10-20 mCi 99mTc-MDP veya 99mTc-HDP verilir. Uygulamadan 23 saat sonra görüntüleme yapılmasının sebebi hastanın ekstraselüler sıvı ve kanda bulunan aktiviteden temizlenmesini beklemek ve yüksek kemik/yumuşak doku tutulum oranı elde etmektir. 99mTc-MDP, 99mTc-HDP ve 99mTc-HEDP hemen hemen aynı diyagnostik etkinliğe sahiptir (82).
1.8.1 99mTc ile İşaretli Fosfonat ve Bifosfonatlar Dışında Kemik Görüntülemede Kullanılan Radyofarmasötikler
18F-NaF : 18F-Sodyum Florür (18F-NaF), kemik sintigrafisinde kullanılan Tc99m ile işaretli difosfonatlar gibi kemik metabolizmasını gösterir. Kemik metabolizmasının arttığı patolojik odaklarda 18F-NaF tutulumunun, Tc-99m işaretli fosfonatlardan en az 2 kat yüksek olması normal kemik ile metastatik odak arasında daha yüksek kontrast sağlar.
18F-FDG : Normal kemikte akümüle olmaz. Metastazlarda 99mTc-MDP daha yüksek afinite gösterir (9).
99mTc-Sitrat : İskelet tutulumu difosfonatlardan daha düşük olsa da iyileşmekte olan kırıkları ve osteomyeliti teşhis etmekte daha etkin bir radyofarmasötiktir (6).
38
single.php