201-TI : Malign ve benign tümörlerin ayrımında ve tedavinin değerendirilmesinde kullanılır. Kaslarda yüksek tutulumu bu amaçla kullanılmasında bir dezavantajdır (98).
99mTcMIBI : Malign kemik patolojilerinin görüntülenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır (11).

1.8.2 İlaç -99mTc-Fosfonat etkileşimleri Bazı ilaçlar radyofarmasötiklerin biyodağılımlarını değiştiririr. Bazı durumlarda hedef organdaki tutulum artarken, bazı durumlarda azalır. İlaç radyofarmasötik etkileşimleri hedef organa bağlanmada kompetisyon veya direkt fizikokimyasal etkileşme şeklinde olabilir. Tablo 5te kemik sintigrafisinde kullanılan 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler ile bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan biyodağılım değişiklikleri gösterilmiştir (82, 86).
Tablo 5 : 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler (82, 86).

İlaç / Prosedür Kemoterapik ajanlar
Melfalan Kortikosteroidler Sitotoksik terapi Demir dekstran
Alüminyum iyonları Dekstroz Fosfosoda

Biyodağılımda değişme Böbrek tutulumunda artış Kemik tutulumunda artış Kemik tutulumunda azalış Karvaryal tutulumda artış Enjeksiyon bölgesindeki
tutulumda artış Karaciğer tutulumunda artış Böbrek tutulumunda artış Kemik tutulumunda azalış

3952. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


52. SAYFA ICERIGI

201-TI : Malign ve benign tümörlerin ayrımında ve tedavinin değerendirilmesinde kullanılır. Kaslarda yüksek tutulumu bu amaçla kullanılmasında bir dezavantajdır (98).
99mTcMIBI : Malign kemik patolojilerinin görüntülenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır (11).

1.8.2 İlaç -99mTc-Fosfonat etkileşimleri Bazı ilaçlar radyofarmasötiklerin biyodağılımlarını değiştiririr. Bazı durumlarda hedef organdaki tutulum artarken, bazı durumlarda azalır. İlaç radyofarmasötik etkileşimleri hedef organa bağlanmada kompetisyon veya direkt fizikokimyasal etkileşme şeklinde olabilir. Tablo 5te kemik sintigrafisinde kullanılan 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler ile bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan biyodağılım değişiklikleri gösterilmiştir (82, 86).
Tablo 5 : 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler (82, 86).

İlaç / Prosedür Kemoterapik ajanlar
Melfalan Kortikosteroidler Sitotoksik terapi Demir dekstran
Alüminyum iyonları Dekstroz Fosfosoda

Biyodağılımda değişme Böbrek tutulumunda artış Kemik tutulumunda artış Kemik tutulumunda azalış Karvaryal tutulumda artış Enjeksiyon bölgesindeki
tutulumda artış Karaciğer tutulumunda artış Böbrek tutulumunda artış Kemik tutulumunda azalış

39
single.php