1.8.3 Kemik Radyofarmasötiklerinin Hazırlanması ve Kalite Kontrolü
Diğer radyofarmasötiklerde olduğu gibi difosfonatların 99mTc ile işaretlenmesi için Teknesyumun düşük oksidasyon basamaklarında bulunması gerekir. Bunun için indirgen ajan olarak genellikle Kalay Klorür kullanılır. Difosfonatların klinikte kullanılmaları amacıyla ticari kitleri mevcuttur. MDP, HDP, DPD kitleri bulunan bifosfonatlardır (106).
Liyofilize kit içeriğinde difosfonat, Kalay Klorür ve antioksidan ajan bulunur. Liyofilize materyal içeren multidozluk şişeye aseptik şartlarda 99mTc eklenir. Hastalarda kemik sintigrafisi amacıyla 10-20 mCi, kan havuzu görüntüleme amacıyla 15-20 mCi 99mTc kullanılır. Hazırlanan radyofarmasötik çözeltisinde oluşması istenen difosfonat kompleksi haricinde indirgenmiş 99mTc ve serbest 99mTc bulunabilir.
İndirgenmiş Teknesyum kolloidal yapıdadır ve karaciğerde tutulur. Kromatografi plağında orijinde kalır. Serbest Teknesyum, mide, tiroid, testis ve tükürük bezlerinde tutulur, plakta fronta sürüklenir. Radyokimyasal safsızlık oranları ince tabaka kromatografisi yardımıyla hesaplanır (13, 106).
4053. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


53. SAYFA ICERIGI

1.8.3 Kemik Radyofarmasötiklerinin Hazırlanması ve Kalite Kontrolü
Diğer radyofarmasötiklerde olduğu gibi difosfonatların 99mTc ile işaretlenmesi için Teknesyumun düşük oksidasyon basamaklarında bulunması gerekir. Bunun için indirgen ajan olarak genellikle Kalay Klorür kullanılır. Difosfonatların klinikte kullanılmaları amacıyla ticari kitleri mevcuttur. MDP, HDP, DPD kitleri bulunan bifosfonatlardır (106).
Liyofilize kit içeriğinde difosfonat, Kalay Klorür ve antioksidan ajan bulunur. Liyofilize materyal içeren multidozluk şişeye aseptik şartlarda 99mTc eklenir. Hastalarda kemik sintigrafisi amacıyla 10-20 mCi, kan havuzu görüntüleme amacıyla 15-20 mCi 99mTc kullanılır. Hazırlanan radyofarmasötik çözeltisinde oluşması istenen difosfonat kompleksi haricinde indirgenmiş 99mTc ve serbest 99mTc bulunabilir.
İndirgenmiş Teknesyum kolloidal yapıdadır ve karaciğerde tutulur. Kromatografi plağında orijinde kalır. Serbest Teknesyum, mide, tiroid, testis ve tükürük bezlerinde tutulur, plakta fronta sürüklenir. Radyokimyasal safsızlık oranları ince tabaka kromatografisi yardımıyla hesaplanır (13, 106).
40
single.php