Tablo 6 : Kemik Radyofarmasötiklerinin işaretleme veriminin Hesaplanmasında Kullanılan Kromatografik Yöntem (21)

Radyokimyasal Safsızlık

Kromatografide Kullanılan Mobil
Faz

Davranışı

A İndirgenmiş/Hidrolize Serum Fizyolojik Orijinde Kalır

Olmuş 99mTc

B Serbest 99mTc

Aseton

Fronta sürüklenir

Radyofarmasötiğin işaretleme verimi (%) = 100 ( A (%) + B (%) ) olarak hesaplanır.
1.9 Bifosfonatlar
1.9.1 Genel Bakış Bifosfonatlar kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılmak için ideal bileşiklerdir. Aktif kemik metabolizmasının sürdüğü bölgelerde yüksek afinite ile kemiğe bağlanırlar (30). Hidroksiapatit kristallerinin dissolüsyonunu hem in vivo hem de in vitro ortamda inhibe ettikleri gösterilmiştir (63). Osteoklast aktivitesini durdurmaları ve osteoklast apoptozunu indüklemeleri osteoklastlara bağlı kemik rezorpsiyonunun inhibisyonunda kullanılmalarının başlıca nedenidir. Klinikte benign ve malign kemik hastalıklarında, osteoporozda, Paget hastalığında kullanılırlar. Tüm bu hastalıkların patofizyolojisi farklı olsa da temellerinde artmış osteoklast aktivitesi ve anormal kemik metabolizması yatar (30) .
Bifosfonatlar pirofosfat analoglarıdırlar. Pirofosfatta bulunan oksijen köprüsünün yerini, bifosfonatlarda merkezdeki karbon atomuna bağlı iki fosfor
4154. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

Tablo 6 : Kemik Radyofarmasötiklerinin işaretleme veriminin Hesaplanmasında Kullanılan Kromatografik Yöntem (21)

Radyokimyasal Safsızlık

Kromatografide Kullanılan Mobil
Faz

Davranışı

A İndirgenmiş/Hidrolize Serum Fizyolojik Orijinde Kalır

Olmuş 99mTc

B Serbest 99mTc

Aseton

Fronta sürüklenir

Radyofarmasötiğin işaretleme verimi (%) = 100 ( A (%) + B (%) ) olarak hesaplanır.
1.9 Bifosfonatlar
1.9.1 Genel Bakış Bifosfonatlar kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılmak için ideal bileşiklerdir. Aktif kemik metabolizmasının sürdüğü bölgelerde yüksek afinite ile kemiğe bağlanırlar (30). Hidroksiapatit kristallerinin dissolüsyonunu hem in vivo hem de in vitro ortamda inhibe ettikleri gösterilmiştir (63). Osteoklast aktivitesini durdurmaları ve osteoklast apoptozunu indüklemeleri osteoklastlara bağlı kemik rezorpsiyonunun inhibisyonunda kullanılmalarının başlıca nedenidir. Klinikte benign ve malign kemik hastalıklarında, osteoporozda, Paget hastalığında kullanılırlar. Tüm bu hastalıkların patofizyolojisi farklı olsa da temellerinde artmış osteoklast aktivitesi ve anormal kemik metabolizması yatar (30) .
Bifosfonatlar pirofosfat analoglarıdırlar. Pirofosfatta bulunan oksijen köprüsünün yerini, bifosfonatlarda merkezdeki karbon atomuna bağlı iki fosfor
41
single.php