Preklinik çalışmalar bifosfonatların anjiyogenez inhibisyonu yaptığını, hayvan modelleri ve in vitro çalışmalarda kanser hücrelerinde apoptozu indüklediğini göstermiştir (54).
Yapılan bazı çalışmalarda azot içeren bifosfonatların antirezorptif özelliklerine bağlı indirekt etkilerinden farklı olarak direkt antitümör etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir (31).
Azot atomu taşıyan bifosfanatların insan meme kanseri ve insan multipl myeloma hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalarda pamidronat ve inkadronatın malign hücre apoptozunu indüklediği görülmüştür (91).
Yine in vitro ortamda yapılan bir çalışmada Zoledronik Asitin prostat kanseri hücrelerinin apoptozunu indüklediği görülmüştür (17).
Bifosfonatların farmakolojisi düşük oral biyoyararlanım ve kemikte yüksek tutulum ile karakterizedir (81).
Pirofosfat gibi bifosfonatlar da in vivo ve in vitro olarak kalsifikasyonunu inhibe edebilir. Pirofosfattan farklı olarak bifosfonatlar oral yoldan uygulandığında da sıçanlarda kalsifikasyonu inhibe etmiştir (76).
Bifosfonatlar hücre içine endositozla girdikten sonra osteoklast metabolizmasını direkt olarak etkiler. Osteoklastların bifosfonatları hücre içine uptake etmesi alendronatın radyoişaretlendiği çalışmalarda gösterilmiştir (87).
1.9.3 Etki Mekanizması Bifosfonatlar, Kalsiyum Fosfat kristallerin dissolüsyonunu geciktirirler. Bu özellikleri sebebiyle in vivo olarak kemik rezorpsiyonunu önlemekte kullanımları araştırılmıştır.
4356. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


56. SAYFA ICERIGI

Preklinik çalışmalar bifosfonatların anjiyogenez inhibisyonu yaptığını, hayvan modelleri ve in vitro çalışmalarda kanser hücrelerinde apoptozu indüklediğini göstermiştir (54).
Yapılan bazı çalışmalarda azot içeren bifosfonatların antirezorptif özelliklerine bağlı indirekt etkilerinden farklı olarak direkt antitümör etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir (31).
Azot atomu taşıyan bifosfanatların insan meme kanseri ve insan multipl myeloma hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalarda pamidronat ve inkadronatın malign hücre apoptozunu indüklediği görülmüştür (91).
Yine in vitro ortamda yapılan bir çalışmada Zoledronik Asitin prostat kanseri hücrelerinin apoptozunu indüklediği görülmüştür (17).
Bifosfonatların farmakolojisi düşük oral biyoyararlanım ve kemikte yüksek tutulum ile karakterizedir (81).
Pirofosfat gibi bifosfonatlar da in vivo ve in vitro olarak kalsifikasyonunu inhibe edebilir. Pirofosfattan farklı olarak bifosfonatlar oral yoldan uygulandığında da sıçanlarda kalsifikasyonu inhibe etmiştir (76).
Bifosfonatlar hücre içine endositozla girdikten sonra osteoklast metabolizmasını direkt olarak etkiler. Osteoklastların bifosfonatları hücre içine uptake etmesi alendronatın radyoişaretlendiği çalışmalarda gösterilmiştir (87).
1.9.3 Etki Mekanizması Bifosfonatlar, Kalsiyum Fosfat kristallerin dissolüsyonunu geciktirirler. Bu özellikleri sebebiyle in vivo olarak kemik rezorpsiyonunu önlemekte kullanımları araştırılmıştır.
43
single.php