Bifosfonatların etki mekanizması üç basamakta incelenebilir : Doku düzeyindeki etkileri, hücresel etkileri, moleküler etkileri (24, 42, 75).
Doku düzeyindeki etkileri : Tüm bifosfonatların dokudaki etkileri benzerdir, kemik turnoverını azaltırlar. Bunun sonucu olarak pozitif kalsiyum dengesi oluşur. Bifosfonatların insanda ve hayvanlarda kemik miktarını arttırdığı bulunmuştur (24, 42, 75)
Hücre düzeyindeki etkileri : Bifosfonatların hücre düzeyindeki hedeflerinin osteoklastlar olduğu bilinmektedir. Hücresel etki mekanizmaları dört başlıkta incelenebilir (24, 42, 75):
Osteoklastların iyileşmesinin inhibisyonu : Bifosfonatların in vitro ortamda kemik iliğinden differensiyon ile osteoklast oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Bununla beraber bifosfonatlar makrofaj proliferasyonunu da inhibe ederler (42).
Osteoklast aktivitesinin inhibisyonu : Kemik yüzeyinde osteoklast aktivitesinin inhibisyonu bifosfonatların osteoklast hücrelerinin morfolojik yapısını değiştirmesi ile görülür. Morfolojide görülen değişiklikler, hücre iskeletinin, aktinin ve dalgalı hücre sınırının değişimini kapsar. Bifosfonat enjeksiyonundan sonra kemik rezorpsiyonu durur ve osteoklastlar inaktif durumdadır (42).
Osteoklastların yaşam süresinin kısalması : Bifosfonatlar yüksek konsantrasyonda osteoklast apoptozunu indükler (42).
Mineralize matrikste osteoklast adhezyonunun azalması : Bifosfonatlar kemik yüzeyinde osteoklastların adhezyonunu azaltır. Bifosfonatların in vitro ortamda tümör hücrelerinin adhezyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir (42).
Moleküler Düzeydeki Etkileri : Moleküler düzeydeki etkileri tam açıklanamamış olmakla beraber, bifosfonatların hücre yüzeyindeki bir reseptöre
4457. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


57. SAYFA ICERIGI

Bifosfonatların etki mekanizması üç basamakta incelenebilir : Doku düzeyindeki etkileri, hücresel etkileri, moleküler etkileri (24, 42, 75).
Doku düzeyindeki etkileri : Tüm bifosfonatların dokudaki etkileri benzerdir, kemik turnoverını azaltırlar. Bunun sonucu olarak pozitif kalsiyum dengesi oluşur. Bifosfonatların insanda ve hayvanlarda kemik miktarını arttırdığı bulunmuştur (24, 42, 75)
Hücre düzeyindeki etkileri : Bifosfonatların hücre düzeyindeki hedeflerinin osteoklastlar olduğu bilinmektedir. Hücresel etki mekanizmaları dört başlıkta incelenebilir (24, 42, 75):
Osteoklastların iyileşmesinin inhibisyonu : Bifosfonatların in vitro ortamda kemik iliğinden differensiyon ile osteoklast oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Bununla beraber bifosfonatlar makrofaj proliferasyonunu da inhibe ederler (42).
Osteoklast aktivitesinin inhibisyonu : Kemik yüzeyinde osteoklast aktivitesinin inhibisyonu bifosfonatların osteoklast hücrelerinin morfolojik yapısını değiştirmesi ile görülür. Morfolojide görülen değişiklikler, hücre iskeletinin, aktinin ve dalgalı hücre sınırının değişimini kapsar. Bifosfonat enjeksiyonundan sonra kemik rezorpsiyonu durur ve osteoklastlar inaktif durumdadır (42).
Osteoklastların yaşam süresinin kısalması : Bifosfonatlar yüksek konsantrasyonda osteoklast apoptozunu indükler (42).
Mineralize matrikste osteoklast adhezyonunun azalması : Bifosfonatlar kemik yüzeyinde osteoklastların adhezyonunu azaltır. Bifosfonatların in vitro ortamda tümör hücrelerinin adhezyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir (42).
Moleküler Düzeydeki Etkileri : Moleküler düzeydeki etkileri tam açıklanamamış olmakla beraber, bifosfonatların hücre yüzeyindeki bir reseptöre
44
single.php