bağlandığı veya hücreye uptake edilip bazı enzimleri inhibe ettiği tezleri ortaya atılabilir. Osteoklast vakuollerinin H+ATPazın inhibisyonu, lizozomal enzimlerin inhibisyonu, prostaglandin inhibisyonu, protein-tirozin fosfatazların inhibisyonu ve matriks metalloproteinazlarının inhibisyonu moleküler düzeydeki etkilerinden bazılarıdır (24, 42, 75).
1.9.4 Yapı Etki İlişkisi Bifosfonatların hidroksiapatit kristallerine gösterdiği yüksek afinitenin sebebi taşıdıkları P-C-P yapısı kalsiyum iyonlarıyla fosfonat gruplarındaki oksijen atomu aracılığıyla bidental yapılı şelatlar oluşturabilmesidir (77).

Şekil 8 : Bifosfonik asit ve pirofosfonik asit molekülleri (77). Bifosfonatların kemiğe afinitesinden sorumlu olan yapı R1 pozisyonundaki OH grubudur. Antirezorptif etkiden sorumlu olan grup ise R2 pozisyonundaki substituentlerdir (93).

Şekil 9 : Bifosfonatların Biyolojik Etkisinden Sorumlu Substituentler (93).

4558. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


58. SAYFA ICERIGI

bağlandığı veya hücreye uptake edilip bazı enzimleri inhibe ettiği tezleri ortaya atılabilir. Osteoklast vakuollerinin H+ATPazın inhibisyonu, lizozomal enzimlerin inhibisyonu, prostaglandin inhibisyonu, protein-tirozin fosfatazların inhibisyonu ve matriks metalloproteinazlarının inhibisyonu moleküler düzeydeki etkilerinden bazılarıdır (24, 42, 75).
1.9.4 Yapı Etki İlişkisi Bifosfonatların hidroksiapatit kristallerine gösterdiği yüksek afinitenin sebebi taşıdıkları P-C-P yapısı kalsiyum iyonlarıyla fosfonat gruplarındaki oksijen atomu aracılığıyla bidental yapılı şelatlar oluşturabilmesidir (77).

Şekil 8 : Bifosfonik asit ve pirofosfonik asit molekülleri (77). Bifosfonatların kemiğe afinitesinden sorumlu olan yapı R1 pozisyonundaki OH grubudur. Antirezorptif etkiden sorumlu olan grup ise R2 pozisyonundaki substituentlerdir (93).

Şekil 9 : Bifosfonatların Biyolojik Etkisinden Sorumlu Substituentler (93).

45
single.php