Bifosfonatların kemik rezorpsiyonunu inhibe edici etkisi fosfonat gruplarının modifiye edilmesi halinde azalır. Her iki fosfonat grubu yerine CH3 grubunun bağlanması halinde kemik afinitesinin ve kemik rezorpsiyonunu inhibe etme kabiliyetinin tamamen kaybolduğu görülmüştür (76).
Tablo 7 : Bazı Bifosfonatların Karşılaştırmalı Yapıları (80).

Bifosfonat Alendronat Etidronat İbandronat Pamidronat Risedronat Zoledronik Asit

R1 grubu -OH -OH -OH -OH -OH -OH

R2 grubu -(CH2)3-NH2 -CH3 -(CH2)2-N-CH3 -(CH2)2-NH2 -(CH2)2-3-Piridin -CH2-imidazol

Etidronat ve klodronat sahip oldukları düz R2 yapıları yüzünden göreceli olarak daha zayıf kemik rezorpsiyonu inhibitörleri iken R2 grubunda N atomu taşıyan pamidronat, alendronat ve ibandronat antirezorptif etki bakımından daha güçlü bifosfonatlardır. R2 grubunda azotlu bir heterosiklik halka taşıyan Zoledronik Asit ise antirezorptif etki bakımından bilinen en güçlü bifosfonattır (30).
N taşıyan bifosfonatların farmakolojik etkinliğinin R2 zincirinde taşıdıkları azotlu halkanın 3 boyutlu yapısından ileri geldiği düşünülmektedir. R2 zincirinin stereokimyası antirezorptif etkiden sorumlu ana faktördür. R1 ve R2 gruplarının kombine stereokimyası ise bifosfonat molekülünün farmakolojik hedefe bağlanmasını direkt olarak etkiler (76).

4659. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


59. SAYFA ICERIGI

Bifosfonatların kemik rezorpsiyonunu inhibe edici etkisi fosfonat gruplarının modifiye edilmesi halinde azalır. Her iki fosfonat grubu yerine CH3 grubunun bağlanması halinde kemik afinitesinin ve kemik rezorpsiyonunu inhibe etme kabiliyetinin tamamen kaybolduğu görülmüştür (76).
Tablo 7 : Bazı Bifosfonatların Karşılaştırmalı Yapıları (80).

Bifosfonat Alendronat Etidronat İbandronat Pamidronat Risedronat Zoledronik Asit

R1 grubu -OH -OH -OH -OH -OH -OH

R2 grubu -(CH2)3-NH2 -CH3 -(CH2)2-N-CH3 -(CH2)2-NH2 -(CH2)2-3-Piridin -CH2-imidazol

Etidronat ve klodronat sahip oldukları düz R2 yapıları yüzünden göreceli olarak daha zayıf kemik rezorpsiyonu inhibitörleri iken R2 grubunda N atomu taşıyan pamidronat, alendronat ve ibandronat antirezorptif etki bakımından daha güçlü bifosfonatlardır. R2 grubunda azotlu bir heterosiklik halka taşıyan Zoledronik Asit ise antirezorptif etki bakımından bilinen en güçlü bifosfonattır (30).
N taşıyan bifosfonatların farmakolojik etkinliğinin R2 zincirinde taşıdıkları azotlu halkanın 3 boyutlu yapısından ileri geldiği düşünülmektedir. R2 zincirinin stereokimyası antirezorptif etkiden sorumlu ana faktördür. R1 ve R2 gruplarının kombine stereokimyası ise bifosfonat molekülünün farmakolojik hedefe bağlanmasını direkt olarak etkiler (76).

46
single.php