2.6 İstatistiksel Analiz. 64

2.7 İzotoni . 65

BÖLÜM III . 66

3 BULGULAR. 66

3.1 Zoledronik Asitin Teşhisine Ait Bulgular. 66 3.1.1 FT-IR Spektrumu . 66 3.1.2 UV Spektrumu. 67 3.1.3 Erime Derecesi Tayini . 68

3.2 Zoledronik Asitin 99mTc ile İşaretlenmesine Deneysel Koşulların Etkisinin İncelenmesine Ait

Bulgular. 68

3.2.1 Zoledronik Asit Miktarının işaretleme Verimi Üzerine Etkisi . 68

3.2.2 Farklı Zoledronik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi . 69

3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimi Üzerine Etkisi. 74 Farklı Kalay Klorür Miktarları İle Hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin Stabilitesi . 75 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi . 86 Farklı Aktivitede 99mTc ile İşaretlenen 99mTc-Zoledronik Asit Formülasyonlarının Stabilitesi

86

3.2.7 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi. 92

3.2.8 Farklı Askorbik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi. 94

3.2.9 pHın İşaretleme Verimine Etkisi. 103

3.2.10 pHın Stabilite Üzerindeki Etkisi. 103

3.3 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılan Formülasyona Ait Bulgular . 107

3.4 İn Vivo Çalışmalara Ait Bulgular. 112 3.4.1 Gama Kamera İle Alınan Dinamik ve Statik Görüntüler . 115

3.5 İzotoni Testine Ait Bulgular. 123

3.6 İstatistiksel Analiz Testlerine Ait Bulgular . 124

EGE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL İZNİ . 129
TARTIŞMA – SONUÇ. 130
ÖZET. 136

ABSTRACT . 138

KAYNAKLAR . 140 ÖZGEÇMİŞ. 145

VI6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

2.6 İstatistiksel Analiz. 64

2.7 İzotoni . 65

BÖLÜM III . 66

3 BULGULAR. 66

3.1 Zoledronik Asitin Teşhisine Ait Bulgular. 66 3.1.1 FT-IR Spektrumu . 66 3.1.2 UV Spektrumu. 67 3.1.3 Erime Derecesi Tayini . 68

3.2 Zoledronik Asitin 99mTc ile İşaretlenmesine Deneysel Koşulların Etkisinin İncelenmesine Ait

Bulgular. 68

3.2.1 Zoledronik Asit Miktarının işaretleme Verimi Üzerine Etkisi . 68

3.2.2 Farklı Zoledronik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi . 69

3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimi Üzerine Etkisi. 74 Farklı Kalay Klorür Miktarları İle Hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin Stabilitesi . 75 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi . 86 Farklı Aktivitede 99mTc ile İşaretlenen 99mTc-Zoledronik Asit Formülasyonlarının Stabilitesi

86

3.2.7 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi. 92

3.2.8 Farklı Askorbik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi. 94

3.2.9 pHın İşaretleme Verimine Etkisi. 103

3.2.10 pHın Stabilite Üzerindeki Etkisi. 103

3.3 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılan Formülasyona Ait Bulgular . 107

3.4 İn Vivo Çalışmalara Ait Bulgular. 112 3.4.1 Gama Kamera İle Alınan Dinamik ve Statik Görüntüler . 115

3.5 İzotoni Testine Ait Bulgular. 123

3.6 İstatistiksel Analiz Testlerine Ait Bulgular . 124

EGE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL İZNİ . 129
TARTIŞMA – SONUÇ. 130
ÖZET. 136

ABSTRACT . 138

KAYNAKLAR . 140 ÖZGEÇMİŞ. 145

VI
single.php