Tablo 8 : Bifosfonatların Relatif Etki Potansiyelleri (21).

BİFOSFONAT Etidronat Klodronat Pamidronat Risedronat Alendronat Ibandronat Zoledronik Asit

RELATİF ETKİ POTANSİYELİ 1 10 100 1000 10000 50000 100000

1.10 Zoledronik Asit
Zoledronik Asit, (1-hidroksil-2-imidazol-1-il-fosfonoetil) Fosfonik Asit Monohidrat osteoklast aktivitesini ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eden, yapısında N atomu taşıyan bir bifosfonattır. Yapısındaki imidazol halkasında bulunan iki azot atomu diğer bifosfonatlarla karşılaştırıldığında yüksek in vivo ve in vitro etkinliğinin sebebidir. Kanserli hastaların %1020sinde görülen malign hiperkalsemi ve multipl myelomada endikedir. Standart antineoplastik terapiye ek olarak solid tümörlerin tedavisinde kullanılır. Tavsiye edilen dozu i.v. olarak her 3-4 haftada bir 45 mgdır (51).

1.10.1 Kimyasal Yapı Kapalı formülü C5H10N2O7P2H2O dur. Diğer bifosfonatlar gibi P-C-P yapısı taşır ve R1 grubunda OH grubu vardır. R2 grubundaki heterosiklik imidazol halkası Zoledronik Asiti diğer bifosfonatlardan ayırır. Molekül ağırlığı 290,1 g.mol-1dür.

4861. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


61. SAYFA ICERIGI

Tablo 8 : Bifosfonatların Relatif Etki Potansiyelleri (21).

BİFOSFONAT Etidronat Klodronat Pamidronat Risedronat Alendronat Ibandronat Zoledronik Asit

RELATİF ETKİ POTANSİYELİ 1 10 100 1000 10000 50000 100000

1.10 Zoledronik Asit
Zoledronik Asit, (1-hidroksil-2-imidazol-1-il-fosfonoetil) Fosfonik Asit Monohidrat osteoklast aktivitesini ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eden, yapısında N atomu taşıyan bir bifosfonattır. Yapısındaki imidazol halkasında bulunan iki azot atomu diğer bifosfonatlarla karşılaştırıldığında yüksek in vivo ve in vitro etkinliğinin sebebidir. Kanserli hastaların %1020sinde görülen malign hiperkalsemi ve multipl myelomada endikedir. Standart antineoplastik terapiye ek olarak solid tümörlerin tedavisinde kullanılır. Tavsiye edilen dozu i.v. olarak her 3-4 haftada bir 45 mgdır (51).

1.10.1 Kimyasal Yapı Kapalı formülü C5H10N2O7P2H2O dur. Diğer bifosfonatlar gibi P-C-P yapısı taşır ve R1 grubunda OH grubu vardır. R2 grubundaki heterosiklik imidazol halkası Zoledronik Asiti diğer bifosfonatlardan ayırır. Molekül ağırlığı 290,1 g.mol-1dür.

48
single.php