Şekil 11 : Zoledronik Asit Molekülü (37).
1.10.2 Farmakodinamik Özellikleri Klinik çalışmalar, maligniteye bağlı hiperkalsemi hastalarında Zoledronik Asitin tek dozluk infüzyonlarının Kalsiyum ve Fosfor seviyelerini serumda azaltırken idrarda arttırdığını göstermiştir. Metastatik kemik hastalığının ve maligniteye bağlı hiperkalseminin altında yatan neden osteoklastik hiperaktivite ve buna bağlı olarak kemik rezorpsiyonudur. Zoledronik Asit kemik rezorpsiyonunu inhibe ederken, kemiğin formasyon, mineralizasyon ve mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilemez. Yapılan çalışmalarda kemik rezorpsiyonunun inhibisyonu etkisine ek olarak in vivo; kemik iliğindeki mikroortamı tümör büyümesine daha az uygun hale getirirken in vitro; osteoblast proliferasyonunun inhibe olmasını sağlar (41).
4962. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


62. SAYFA ICERIGI

Şekil 11 : Zoledronik Asit Molekülü (37).
1.10.2 Farmakodinamik Özellikleri Klinik çalışmalar, maligniteye bağlı hiperkalsemi hastalarında Zoledronik Asitin tek dozluk infüzyonlarının Kalsiyum ve Fosfor seviyelerini serumda azaltırken idrarda arttırdığını göstermiştir. Metastatik kemik hastalığının ve maligniteye bağlı hiperkalseminin altında yatan neden osteoklastik hiperaktivite ve buna bağlı olarak kemik rezorpsiyonudur. Zoledronik Asit kemik rezorpsiyonunu inhibe ederken, kemiğin formasyon, mineralizasyon ve mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilemez. Yapılan çalışmalarda kemik rezorpsiyonunun inhibisyonu etkisine ek olarak in vivo; kemik iliğindeki mikroortamı tümör büyümesine daha az uygun hale getirirken in vitro; osteoblast proliferasyonunun inhibe olmasını sağlar (41).
49
single.php