klerensi (CLcr) belirlenmelidir. CLcr serum kreatininden Cockcroft-Gault formülü kullanılarak hesaplanır. Bu formülle CLcr < 30 mL.dakika-1 olarak hesaplanan böbrek yetmezliği bulunan hastalarda Zoledronik Asit tedavisine başlanması tavsiye edilmez. Kreatinin klerensine göre tavsiye edilen Zoledronik Asit dozları Tablo 9da gösterilmiştir (41, 94). Tablo 9 : Kreatinin Klerensine Göre Tavsiye Edilen Zoledronik Asit Dozları (38). KREATİNİN KLERENSİ (mL.dakika-1) TAVSİYE EDİLEN ZOLEDRONİK ASİT DOZU (mg) >60 4.0

50-60

3.5

40-49

3.3

30-39

3.0

1.10.4 Etki Mekanizmaları Osteoklastlar üzerindeki direkt etkisi Zoledronik Asiti güçlü bir kemik rezorpsiyonu inhibitörü yapar. Ayrıca osteoklastik aktiviteyi, osteoklast formasyonunu bozarak, apoptotik hücre ölümünü arttırarak da engeller. Hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır (16, 51).
Zoledronik Asit ve yapısında N atomu taşıyan diğer bifosfonatlar, taşımayanlara göre daha güçlü kemik rezorpsiyonu inhibitörüdürler. N atomu taşımayan bifosfonatlar ATPnin hidrolize olmayan metabolitlerine dönüşüp osteoklast fonksiyonlarını ATPye bağımlı enzimler kanalıyla bozarken, N atomu taşıyan bifosfonatlar farnesil difosfat sentez enzimini inhibe ederek mevalonat biyosentez yolağının çalışmasını durdurur. Buna bağlı olarak sentezlenemeyen GTP
5164. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


64. SAYFA ICERIGI

klerensi (CLcr) belirlenmelidir. CLcr serum kreatininden Cockcroft-Gault formülü kullanılarak hesaplanır. Bu formülle CLcr < 30 mL.dakika-1 olarak hesaplanan böbrek yetmezliği bulunan hastalarda Zoledronik Asit tedavisine başlanması tavsiye edilmez. Kreatinin klerensine göre tavsiye edilen Zoledronik Asit dozları Tablo 9da gösterilmiştir (41, 94). Tablo 9 : Kreatinin Klerensine Göre Tavsiye Edilen Zoledronik Asit Dozları (38). KREATİNİN KLERENSİ (mL.dakika-1) TAVSİYE EDİLEN ZOLEDRONİK ASİT DOZU (mg) >60 4.0

50-60

3.5

40-49

3.3

30-39

3.0

1.10.4 Etki Mekanizmaları Osteoklastlar üzerindeki direkt etkisi Zoledronik Asiti güçlü bir kemik rezorpsiyonu inhibitörü yapar. Ayrıca osteoklastik aktiviteyi, osteoklast formasyonunu bozarak, apoptotik hücre ölümünü arttırarak da engeller. Hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır (16, 51).
Zoledronik Asit ve yapısında N atomu taşıyan diğer bifosfonatlar, taşımayanlara göre daha güçlü kemik rezorpsiyonu inhibitörüdürler. N atomu taşımayan bifosfonatlar ATPnin hidrolize olmayan metabolitlerine dönüşüp osteoklast fonksiyonlarını ATPye bağımlı enzimler kanalıyla bozarken, N atomu taşıyan bifosfonatlar farnesil difosfat sentez enzimini inhibe ederek mevalonat biyosentez yolağının çalışmasını durdurur. Buna bağlı olarak sentezlenemeyen GTP
51
single.php