tarafından azaltıldığı gösterilmiştir. In vitro çalışmalarda Zoledronik Asitin paklitaksel ve tamoksifenle sinerjik olduğu saptanmıştır (25).
Pamidronata oranla maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde daha etkin olduğu saptanmıştır. Yine pamidronatla karşılaştırıldığında meme kanseri kaynaklı kemik malignitelerini %20 daha fazla azalttığı bulunmuştur (68, 104).
Tümore bağlı hiperkalsemi tedavisinde Zoledronik Asitin pamidronata göre daha etkin olduğu gözlenmiştir (58).
Antianjiyojenik etkiler; In vivo ve in vitro ortamda yapılan çalışmalar Zoledronik Asitin antitümör etkisini arttıran antiantiyojenik etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir (51).
Osteoporozda, erkeklerde ve post menopozal kadınlarda yılda 1 kez 5 mg infüzyonunun kullanılmasının kemik kırıklarının oluşma riskini azalttığı gösterilmiştir. Plaseboya karşı 3 yıllık kullanımda kemik yoğunluğunun arttığı ve vertebral kırıkların azaldığı görülmüştür. Güçlü antirezorptif etkileri sebebiyle osteoporoz ve diğer non-malign kemik hastalıklarındaki etkisi halen araştırılmaktadır (92).
1.10.6 Endikasyonları Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde, antineoplastik tedaviye ek olarak solid tümörlerin metastatik kemik lezyonlarında ve multipl myelomda endikedir. İlerlemiş maligniteli hastalarda patolojik kırıkların, spinal baskının önlenmesi için kullanılır (41).
5366. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


66. SAYFA ICERIGI

tarafından azaltıldığı gösterilmiştir. In vitro çalışmalarda Zoledronik Asitin paklitaksel ve tamoksifenle sinerjik olduğu saptanmıştır (25).
Pamidronata oranla maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde daha etkin olduğu saptanmıştır. Yine pamidronatla karşılaştırıldığında meme kanseri kaynaklı kemik malignitelerini %20 daha fazla azalttığı bulunmuştur (68, 104).
Tümore bağlı hiperkalsemi tedavisinde Zoledronik Asitin pamidronata göre daha etkin olduğu gözlenmiştir (58).
Antianjiyojenik etkiler; In vivo ve in vitro ortamda yapılan çalışmalar Zoledronik Asitin antitümör etkisini arttıran antiantiyojenik etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir (51).
Osteoporozda, erkeklerde ve post menopozal kadınlarda yılda 1 kez 5 mg infüzyonunun kullanılmasının kemik kırıklarının oluşma riskini azalttığı gösterilmiştir. Plaseboya karşı 3 yıllık kullanımda kemik yoğunluğunun arttığı ve vertebral kırıkların azaldığı görülmüştür. Güçlü antirezorptif etkileri sebebiyle osteoporoz ve diğer non-malign kemik hastalıklarındaki etkisi halen araştırılmaktadır (92).
1.10.6 Endikasyonları Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde, antineoplastik tedaviye ek olarak solid tümörlerin metastatik kemik lezyonlarında ve multipl myelomda endikedir. İlerlemiş maligniteli hastalarda patolojik kırıkların, spinal baskının önlenmesi için kullanılır (41).
53
single.php