1.10.7 Yan Etkiler ve Toksisite Zoledronik Asitin yan etkileri yumuşak ve diğer bifosfonatlarınkine benzerdir. i.v. uygulamalardan sonra hastalarda grip benzeri semptomlar görülür, bunların en sık görülenleri ateş, üşüme, kemik ağrısı ve miyaljidir. Gastrointestinal sistemde uygulamadan sonra kusma ve mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir. Zoledronik Asit kullanan hastaların %1,5unda anoreksiya bildirilmiştir (41, 104).
Infüzyon uygulama noktasında lokal olarak kızarıklık görülebilir. Çoğu durumda yan etkiler için tedavi gerekmez, 24-48 saat içinde kendiliğinden kaybolurlar (41, 104).
İsilik, kaşıntı ve göğüs ağrısı görüldüğü ve diğer bifosfonatlarda olduğu gibi konjunktivit ve hipermagnezi görüldüğü bildirilmiştir (41, 104).
Zoledronik Asite ait akut doz aşımı verisi bulunmamaktadır. İki hastanın 5 dakikalık infüzyonlarla 32 mg Zoledronik Asit aldığı deneyde hastalarda toksik etkiler görülmemiştir. Doz aşımı durumunda hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnesemi görülebilir (41, 104).
Zoledronik Asitin tek doz uygulamalarında, doz 4 mgdan fazla, infüzyon süresi 15 dakikadan az olmamalıdır. Kontrollü klinik deneylerde 4 mg Zoledronik Asitin 5 dakikalık infüzyon şeklinde hastaya verilmesinin aynı dozun 15 dakikalık infüzyon şeklinde verilmesine göre daha yüksek renal toksisite riski taşıdığı gösterilmiştir. Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda Zoledronik Asit kullanımı yakından takip edilmelidir.
Hepatik yetmezlik ve maligniteye bağlı hiperkalsemi bulunan hastalarda Zoledronik Asitin kullanımına dair yeterli klinik veri yoktur (38).
5467. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


67. SAYFA ICERIGI

1.10.7 Yan Etkiler ve Toksisite Zoledronik Asitin yan etkileri yumuşak ve diğer bifosfonatlarınkine benzerdir. i.v. uygulamalardan sonra hastalarda grip benzeri semptomlar görülür, bunların en sık görülenleri ateş, üşüme, kemik ağrısı ve miyaljidir. Gastrointestinal sistemde uygulamadan sonra kusma ve mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir. Zoledronik Asit kullanan hastaların %1,5unda anoreksiya bildirilmiştir (41, 104).
Infüzyon uygulama noktasında lokal olarak kızarıklık görülebilir. Çoğu durumda yan etkiler için tedavi gerekmez, 24-48 saat içinde kendiliğinden kaybolurlar (41, 104).
İsilik, kaşıntı ve göğüs ağrısı görüldüğü ve diğer bifosfonatlarda olduğu gibi konjunktivit ve hipermagnezi görüldüğü bildirilmiştir (41, 104).
Zoledronik Asite ait akut doz aşımı verisi bulunmamaktadır. İki hastanın 5 dakikalık infüzyonlarla 32 mg Zoledronik Asit aldığı deneyde hastalarda toksik etkiler görülmemiştir. Doz aşımı durumunda hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnesemi görülebilir (41, 104).
Zoledronik Asitin tek doz uygulamalarında, doz 4 mgdan fazla, infüzyon süresi 15 dakikadan az olmamalıdır. Kontrollü klinik deneylerde 4 mg Zoledronik Asitin 5 dakikalık infüzyon şeklinde hastaya verilmesinin aynı dozun 15 dakikalık infüzyon şeklinde verilmesine göre daha yüksek renal toksisite riski taşıdığı gösterilmiştir. Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda Zoledronik Asit kullanımı yakından takip edilmelidir.
Hepatik yetmezlik ve maligniteye bağlı hiperkalsemi bulunan hastalarda Zoledronik Asitin kullanımına dair yeterli klinik veri yoktur (38).
54
single.php