Diğer bifosfonatların aspirine hassas astımlı hastalarda kullanımı bronkokonstriksiyon ile ilişkilendirilmiştir. Zoledronik Asit bu hastalarda kullanılırken dikkat edilmelidir (38).
Hamile kadınlarda kullanımına dair yeterli veri yoktur. Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir (38).
Öldürücü olmayan en yüksek tek i.v. dozu farelerde 10 mg.kg-1 sıçanlarda 0,6 mg.kg-1 olarak bulunmuştur (41, 104).
Sıçanlarda 0,2 mgdan büyük subkutan dozlarda teratojenik olduğu gözlemlenmiştir (38).
Yapılan testlerde Zoledronik Asitin mutajenik ve karsinojenik olduğuna dair veri bulunamamıştır (38).
1.10.8 İlaç Etkileşimleri Aminoglikozidlerle birlikte kullanımda bu ilaçlar serum kalsiyum seviyesini uzun süreli olarak düşürdüğü için tedbirli olunmalıdır. Bazı diüretiklerle birlikte kullanımı da hipokalsemi riskini arttırabileceği için dikkat gösterilmelidir (41).
5568. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


68. SAYFA ICERIGI

Diğer bifosfonatların aspirine hassas astımlı hastalarda kullanımı bronkokonstriksiyon ile ilişkilendirilmiştir. Zoledronik Asit bu hastalarda kullanılırken dikkat edilmelidir (38).
Hamile kadınlarda kullanımına dair yeterli veri yoktur. Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir (38).
Öldürücü olmayan en yüksek tek i.v. dozu farelerde 10 mg.kg-1 sıçanlarda 0,6 mg.kg-1 olarak bulunmuştur (41, 104).
Sıçanlarda 0,2 mgdan büyük subkutan dozlarda teratojenik olduğu gözlemlenmiştir (38).
Yapılan testlerde Zoledronik Asitin mutajenik ve karsinojenik olduğuna dair veri bulunamamıştır (38).
1.10.8 İlaç Etkileşimleri Aminoglikozidlerle birlikte kullanımda bu ilaçlar serum kalsiyum seviyesini uzun süreli olarak düşürdüğü için tedbirli olunmalıdır. Bazı diüretiklerle birlikte kullanımı da hipokalsemi riskini arttırabileceği için dikkat gösterilmelidir (41).
55
single.php