ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1 : Siklotron Yapısı . 8 Şekil 2 : 99Mo/99mTc jeneratörü . 9 Şekil 3 : Metilen Difosfonat Molekülü . 13 Şekil 4 : Perteknetat İyonu . 18 Şekil 5 : Molibden-99un Bozunma Şeması . 21 Şekil 6 : 99Mo/99mTc jeneratöründe Aktivite Zaman ilişkisi . 22 Şekil 7 : Kemik Yapısı. 35 Şekil 8 : Bifosfonik asit ve pirofosfonik asit molekülleri . 45 Şekil 9 : Bifosfonatların Biyolojik Etkisinden Sorumlu Substituentler . 45 Şekil 10: Bazı Bifosfonatların Kimyasal Yapıları . 47 Şekil 11 : Zoledronik Asit Molekülü . 49 Şekil 12 : Zoledronik Asit’e ait FT-IR Spektrumu. . 66 Şekil 13: Zoledronik Asite ait UV spektrumu. . 67 Şekil 14 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 70 Şekil 15 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 71 Şekil 16 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 72 Şekil 17 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 73 Şekil 18 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 73 Şekil 19 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 74 Şekil 20 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 76 Şekil 21 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 77 Şekil 22 :Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. 78 Şekil 23 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 79 Şekil 24 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. 79 Şekil 25 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 80 Şekil 26 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 81
VII7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


7. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1 : Siklotron Yapısı . 8 Şekil 2 : 99Mo/99mTc jeneratörü . 9 Şekil 3 : Metilen Difosfonat Molekülü . 13 Şekil 4 : Perteknetat İyonu . 18 Şekil 5 : Molibden-99un Bozunma Şeması . 21 Şekil 6 : 99Mo/99mTc jeneratöründe Aktivite Zaman ilişkisi . 22 Şekil 7 : Kemik Yapısı. 35 Şekil 8 : Bifosfonik asit ve pirofosfonik asit molekülleri . 45 Şekil 9 : Bifosfonatların Biyolojik Etkisinden Sorumlu Substituentler . 45 Şekil 10: Bazı Bifosfonatların Kimyasal Yapıları . 47 Şekil 11 : Zoledronik Asit Molekülü . 49 Şekil 12 : Zoledronik Asit’e ait FT-IR Spektrumu. . 66 Şekil 13: Zoledronik Asite ait UV spektrumu. . 67 Şekil 14 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 70 Şekil 15 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 71 Şekil 16 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 72 Şekil 17 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 73 Şekil 18 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 73 Şekil 19 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. . 74 Şekil 20 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 76 Şekil 21 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 77 Şekil 22 :Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. 78 Şekil 23 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 79 Şekil 24 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. 79 Şekil 25 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 80 Şekil 26 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 81
VII
single.php