2.1.2 Kullanılan Kimyasal Maddeler %10luk Ketamin HCl.Alfasan International BV %2lik Ksilazin HCl.Alfasan International BV %37 HCl .Merck 99mTc. E. Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Aseton .Merck Askorbik Asit. Sigma – Aldrich Azot Gazı.HABAŞ Distile Su . FABAL Kalay Klorür Dihidrat (SnCl2.H2O). Merck NaOH . Merck Serum Fizyolojik .İ.E.U. Zoledronik Asit Monohidrat.Novartis
2.2 Zoledronik Asitin Teşhisi
2.2.1 FT-IR Spektrumu (Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy)
1 mg Zoledronik Asit, Potasyum Bromür içinde 10 ton basınç altında sıkıştırıldı. Oluşan diskin FT-IR spektrumu 4004000 cm-1 dalga boyları arasında ölçüldü.
2.2.2 Ultra Viole (UV) Spektrumu Zoledronik Asitin distile suda 0,1 mg.mL-1 konsantrasyondaki çözeltisi hazırlandı. UV spektrumu alındı ve maxu bulundu.
5770. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


70. SAYFA ICERIGI

2.1.2 Kullanılan Kimyasal Maddeler %10luk Ketamin HCl.Alfasan International BV %2lik Ksilazin HCl.Alfasan International BV %37 HCl .Merck 99mTc. E. Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Aseton .Merck Askorbik Asit. Sigma – Aldrich Azot Gazı.HABAŞ Distile Su . FABAL Kalay Klorür Dihidrat (SnCl2.H2O). Merck NaOH . Merck Serum Fizyolojik .İ.E.U. Zoledronik Asit Monohidrat.Novartis
2.2 Zoledronik Asitin Teşhisi
2.2.1 FT-IR Spektrumu (Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy)
1 mg Zoledronik Asit, Potasyum Bromür içinde 10 ton basınç altında sıkıştırıldı. Oluşan diskin FT-IR spektrumu 4004000 cm-1 dalga boyları arasında ölçüldü.
2.2.2 Ultra Viole (UV) Spektrumu Zoledronik Asitin distile suda 0,1 mg.mL-1 konsantrasyondaki çözeltisi hazırlandı. UV spektrumu alındı ve maxu bulundu.
57
single.php