2.2.3 Erime Derecesi Tayini
Zoledronik Asit, bir ucu bek alevinde kapatılan kılcal bir boruya dolduruldu. Erime derecesi tayin aletinde maddenin erime derecesi saptandı.
2.3 Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesi
Zoledronik Asit, 99mTc ile bir indirgen ajan olan Kalay Klorür Dihidrat (SnCl2.2H2O) kullanılarak direkt metotla oda sıcaklığında (253 C) işaretlendi. Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde en yüksek verimin elde edildiği koşullar araştırıldı. Bu amaçla farklı miktarlarda Zoledronik Asit, suda veya 0,1N HClde çözülmüş Kalay Klorür, Askorbik Asit ve 99mTc kullanılarak oda sıcaklığında (253 C) işaretleme çalışmaları yapıldı. İşaretlenen formülasyonlar içerisinde, görüntüleme amacı ile kullanılmaya en uygun olan miktarlar araştırıldı. Hazırlanan formülasyonların pH değerleri ölçüldü. Çalışmalarda kullanılan tüm çözeltiler taze olarak hazırlandı. Kalay Klorürün oksidasyonunu engellemek amacıyla çözeltiden azot gazı geçirildi. Hazırlanan formülasyonlar 0,22 m por çaplı selüloz asetat filtreden süzüldü. 15 dakika inkübasyona bırakıldı. İşaretleme verimi hesaplanırken yapılan ince tabaka kromatografisi çalışmalarında sabit faz olarak Whatman 3MM plaklar, mobil faz olarak ise aseton ve serum fizyolojik kullanıldı. 8×1 cm boyutlarındaki Whatman 3MM plaklara tatbik edilen formülasyon örnekleri mobil fazdan çıkarılıp kuruduktan sonra TLC Scanner cihazında tarandı. Radyokimyasal saflık kontrolleri sonucunda serbest Teknesyum (99mTcO4-), indirgenmiş/hidrolize olmuş Teknesyum (99mTcO2 – İ-H-Teknesyum ) ve 99mTc-Zoledronik Asit %leri hesaplandı. Çalışmalar 3 tekrarlı olarak yapıldı. Ortalama işaretleme verimleri ve standart sapmaları (ss) hesaplandı.
5871. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


71. SAYFA ICERIGI

2.2.3 Erime Derecesi Tayini
Zoledronik Asit, bir ucu bek alevinde kapatılan kılcal bir boruya dolduruldu. Erime derecesi tayin aletinde maddenin erime derecesi saptandı.
2.3 Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesi
Zoledronik Asit, 99mTc ile bir indirgen ajan olan Kalay Klorür Dihidrat (SnCl2.2H2O) kullanılarak direkt metotla oda sıcaklığında (253 C) işaretlendi. Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde en yüksek verimin elde edildiği koşullar araştırıldı. Bu amaçla farklı miktarlarda Zoledronik Asit, suda veya 0,1N HClde çözülmüş Kalay Klorür, Askorbik Asit ve 99mTc kullanılarak oda sıcaklığında (253 C) işaretleme çalışmaları yapıldı. İşaretlenen formülasyonlar içerisinde, görüntüleme amacı ile kullanılmaya en uygun olan miktarlar araştırıldı. Hazırlanan formülasyonların pH değerleri ölçüldü. Çalışmalarda kullanılan tüm çözeltiler taze olarak hazırlandı. Kalay Klorürün oksidasyonunu engellemek amacıyla çözeltiden azot gazı geçirildi. Hazırlanan formülasyonlar 0,22 m por çaplı selüloz asetat filtreden süzüldü. 15 dakika inkübasyona bırakıldı. İşaretleme verimi hesaplanırken yapılan ince tabaka kromatografisi çalışmalarında sabit faz olarak Whatman 3MM plaklar, mobil faz olarak ise aseton ve serum fizyolojik kullanıldı. 8×1 cm boyutlarındaki Whatman 3MM plaklara tatbik edilen formülasyon örnekleri mobil fazdan çıkarılıp kuruduktan sonra TLC Scanner cihazında tarandı. Radyokimyasal saflık kontrolleri sonucunda serbest Teknesyum (99mTcO4-), indirgenmiş/hidrolize olmuş Teknesyum (99mTcO2 – İ-H-Teknesyum ) ve 99mTc-Zoledronik Asit %leri hesaplandı. Çalışmalar 3 tekrarlı olarak yapıldı. Ortalama işaretleme verimleri ve standart sapmaları (ss) hesaplandı.
58
single.php