2.3.1 Zoledronik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asitin enjeksiyonluk sudaki 1 mg.mL-1konsantrasyondaki, Kalay Klorürün distile su ve 0,1 N HCldeki 1 mg.mL-1konsantrasyondaki stok çözeltileri hazırlandı. Bir seri formülasyonda 0,1N HClde çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılırken diğer seride suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanıldı. Kalay Klorür miktarı ve Teknesyum Perteknetat aktivitesi (1 mCi) aynı kalmak koşuluyla, formülasyonlarda Zoledronik Asitin farklı miktarları (0,05 mg, 0,1 mg, 0,2 mg, 0,4 mg ve 0,5 mg) kullanıldı. Formülasyonlar işaretlemeden sonra süzüldü 15 dakikalık inkübasyon süresinden hemen sonra ve 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat ve 6. saatte işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.2 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit ve 99mTc miktarı sabit kalmak koşuluyla Kalay Klorürün suda ve 0,1 N HClde hazırlanmış çözeltileri kullanıldı. Çözeltiler 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlandı. Kalay Klorür çözeltilerinden azot gazı geçirildi.
Kalay Klorürürün işaretleme verimine etkisi araştırılırken, Zoledronik Asitin 0,5 mg.mL-1 konsantrasyonundaki enjeksiyonluk sudaki çözeltisinden flakonlara 1er mL eklendi. mg.mL-1 konsantrasyonunda suda ve 0,1N HClde hazırlanan Kalay Klorür çözeltilerinin her birinden flakonlara 0,001 mg, 0,0025 mg, 0,005 mg, 0,01 mg, 0,02 mg ve 0,04 mg Kalay Klorür içerecek şekilde Hamilton enjektörler yardımıyla alınan miktarlar formülasyonlara eklendi. Vortekste karıştırıldı. Flakonlara 1er mCi 99mTcO4- çözeltisi eklendi. Preparatlar 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyona bırakıldı. İşaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
5972. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


72. SAYFA ICERIGI

2.3.1 Zoledronik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asitin enjeksiyonluk sudaki 1 mg.mL-1konsantrasyondaki, Kalay Klorürün distile su ve 0,1 N HCldeki 1 mg.mL-1konsantrasyondaki stok çözeltileri hazırlandı. Bir seri formülasyonda 0,1N HClde çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılırken diğer seride suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanıldı. Kalay Klorür miktarı ve Teknesyum Perteknetat aktivitesi (1 mCi) aynı kalmak koşuluyla, formülasyonlarda Zoledronik Asitin farklı miktarları (0,05 mg, 0,1 mg, 0,2 mg, 0,4 mg ve 0,5 mg) kullanıldı. Formülasyonlar işaretlemeden sonra süzüldü 15 dakikalık inkübasyon süresinden hemen sonra ve 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat ve 6. saatte işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.2 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit ve 99mTc miktarı sabit kalmak koşuluyla Kalay Klorürün suda ve 0,1 N HClde hazırlanmış çözeltileri kullanıldı. Çözeltiler 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlandı. Kalay Klorür çözeltilerinden azot gazı geçirildi.
Kalay Klorürürün işaretleme verimine etkisi araştırılırken, Zoledronik Asitin 0,5 mg.mL-1 konsantrasyonundaki enjeksiyonluk sudaki çözeltisinden flakonlara 1er mL eklendi. mg.mL-1 konsantrasyonunda suda ve 0,1N HClde hazırlanan Kalay Klorür çözeltilerinin her birinden flakonlara 0,001 mg, 0,0025 mg, 0,005 mg, 0,01 mg, 0,02 mg ve 0,04 mg Kalay Klorür içerecek şekilde Hamilton enjektörler yardımıyla alınan miktarlar formülasyonlara eklendi. Vortekste karıştırıldı. Flakonlara 1er mCi 99mTcO4- çözeltisi eklendi. Preparatlar 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyona bırakıldı. İşaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
59
single.php