2.3.3 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit ve Kalay Klorür miktarları sabit tutulup 99mTcO4- aktivitesi değiştirilerek işaretleme verimi üzerine etkisi incelendi.
1 mLde 0,5 mg Zoledronik Asit içerecek şekilde hazırlanan stok çözeltiden flakonlara 1er mL eklendi. 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltiden 40 L Kalay Klorür çözeltileri (suda ve 0,1 N HClde) ilave edildi. Doz kalibratöründe ölçüldükten sonra 1, 2 ve 5 mCi aktiviteli 99mTcO4- çözeltileri flakonlara eklendi. 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü ve 15 dakika inkübasyona bırakıldı ve işaretleme verimleri Bölüm 2.4de anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.4 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit, Kalay Klorür ve Na-99mTcO4 aktivitesi miktarı sabit tutularak Askorbik Asitin 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltisinden 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları kullanılarak işaretleme verimine etkisi hesaplandı.
Askorbik Asitin işaretleme verimine etkisi hesaplanırken hazırlanan stok çözeltilerden 0,5 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür (suda ve 0,1 N HClde) içerecek şekilde flakonlara eklendi. Askorbik Asitin 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltisinden 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları eklendikten sonra 1 mCi aktiviteli 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzülen formülasyonlar 15 dakika inkübasyona bırakıldı. Formülasyonlara ait 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
6073. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


73. SAYFA ICERIGI

2.3.3 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit ve Kalay Klorür miktarları sabit tutulup 99mTcO4- aktivitesi değiştirilerek işaretleme verimi üzerine etkisi incelendi.
1 mLde 0,5 mg Zoledronik Asit içerecek şekilde hazırlanan stok çözeltiden flakonlara 1er mL eklendi. 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltiden 40 L Kalay Klorür çözeltileri (suda ve 0,1 N HClde) ilave edildi. Doz kalibratöründe ölçüldükten sonra 1, 2 ve 5 mCi aktiviteli 99mTcO4- çözeltileri flakonlara eklendi. 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü ve 15 dakika inkübasyona bırakıldı ve işaretleme verimleri Bölüm 2.4de anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.4 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Zoledronik Asit, Kalay Klorür ve Na-99mTcO4 aktivitesi miktarı sabit tutularak Askorbik Asitin 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltisinden 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları kullanılarak işaretleme verimine etkisi hesaplandı.
Askorbik Asitin işaretleme verimine etkisi hesaplanırken hazırlanan stok çözeltilerden 0,5 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür (suda ve 0,1 N HClde) içerecek şekilde flakonlara eklendi. Askorbik Asitin 1 mg.mL-1 konsantrasyonda hazırlanan çözeltisinden 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları eklendikten sonra 1 mCi aktiviteli 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzülen formülasyonlar 15 dakika inkübasyona bırakıldı. Formülasyonlara ait 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
60
single.php