Bu serileri takiben yapılan Askorbik Asitin işaretleme verimine etkisi çalışmalarında ayrıca 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,004 mg Kalay Klorür (suda ve 0,1 N HClde), 1 mCi aktiviteli 99mTcO4- çözeltisi ve 1mg.mL-1konsantrasyondaki Askorbik Asit çözeltisinin, 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları kullanıldı. Formülasyonlar 0,22 m çaplı filtreden süzüldükten sonra 15 dakika inkübasyona bırakıldı. 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.5 pHın İşaretleme Verimine Etkisi pH değerinin işaretleme verimine etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonlarda 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc ve 0,1 N HClde çözündürülmüş 1 mg.mL-1 konsantrasyondaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 ml kullanıldı. 0,22 m çaplı filtreden süzülen formülasyonun pH değeri pH metre ile ölçüldü. Aynı stoklardan hazırlanan 2 seri (3er örnek) formülasyonun pH değerleri sırasıyla 0,10 mL 0,1 M NaOH çözeltisi ilavesi ile 6,25e ve 0,18 mL 0,1 M NaOH çözeltisi ilavesi ile 7,40a ayarlandı. İnkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
Bu çalışmalara ek olarak diğer deneysel koşulların stabiliteye etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonların pHları ölçüldü.
2.3.6 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak Formülasyonun Belirlenmesi
İn vivo çalışmalarda kullanmak için, daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkılarak bulunan optimum formülasyonda 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür (0,1 N HClde), 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc kullanıldı.
6174. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


74. SAYFA ICERIGI

Bu serileri takiben yapılan Askorbik Asitin işaretleme verimine etkisi çalışmalarında ayrıca 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,004 mg Kalay Klorür (suda ve 0,1 N HClde), 1 mCi aktiviteli 99mTcO4- çözeltisi ve 1mg.mL-1konsantrasyondaki Askorbik Asit çözeltisinin, 0,005 mL, 0,025 mL ve 0,05 mLlik miktarları kullanıldı. Formülasyonlar 0,22 m çaplı filtreden süzüldükten sonra 15 dakika inkübasyona bırakıldı. 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.5 pHın İşaretleme Verimine Etkisi pH değerinin işaretleme verimine etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonlarda 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc ve 0,1 N HClde çözündürülmüş 1 mg.mL-1 konsantrasyondaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 ml kullanıldı. 0,22 m çaplı filtreden süzülen formülasyonun pH değeri pH metre ile ölçüldü. Aynı stoklardan hazırlanan 2 seri (3er örnek) formülasyonun pH değerleri sırasıyla 0,10 mL 0,1 M NaOH çözeltisi ilavesi ile 6,25e ve 0,18 mL 0,1 M NaOH çözeltisi ilavesi ile 7,40a ayarlandı. İnkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
Bu çalışmalara ek olarak diğer deneysel koşulların stabiliteye etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonların pHları ölçüldü.
2.3.6 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak Formülasyonun Belirlenmesi
İn vivo çalışmalarda kullanmak için, daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkılarak bulunan optimum formülasyonda 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür (0,1 N HClde), 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc kullanıldı.
61
single.php