0,05 mg.ml-1 konsantrasyonda serum fizyolojikte hazırlanan Zoledronik Asit çözeltisinden viale 1 mL eklendi. Üzerine 0,1 N HClde hazırlanan 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 mL, 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Askorbik Asit çözeltisinden 0,005 mL eklendi. 3 mCi aktiviteli 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. Çözeltiler 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.7 İn Vitro Stabilite Çalışmaları Yapılan tüm çalışmalarda 99mTcZoledronik Asit kompleksinin 6 saatlik stabilitesi incelendi. Hazırlanan kompleksten inkübasyon süresinin bitmesinden hemen sonra ve daha sonraki 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat ve 6. saatlerde cam kapiller boru yardımıyla alınan örnekler Whatman 3MM kromatografi kağıtlarına tatbik edilerek aseton ve serum fizyolojikte sürüklendi. Mobil faz tanklarından alınan plaklar kuruduktan sonra TLC Scannerda okunarak değerlendirildi. İşaretleme verimi Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
Ayrıca optimum formülasyonun oda sıcaklığındaki (253 C) 10 saatlik stabilitesi yukarıda anlatıldığı şekilde incelendi.
2.4 Zoledronik Asitin İşaretleme Veriminin Hesaplanması
İnkübasyon süresinin bitiminde işaretli çözeltiler, cam kapiller borular yardımıyla 8×1 cm boyutlarındaki Whatman 3MM plaklara 1,5 cmden tatbik edildi. İnkübasyon süresinin bitiminde ve onu takip eden 6 saatte her saat başı aseton ve serum fizyolojik mobil fazları kullanılarak yapılan kromatografi çalışmalarında, asetonda fronta yürüyen serbest Teknesyum ve serum fizyolojikte tatbik yerinde
6275. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


75. SAYFA ICERIGI

0,05 mg.ml-1 konsantrasyonda serum fizyolojikte hazırlanan Zoledronik Asit çözeltisinden viale 1 mL eklendi. Üzerine 0,1 N HClde hazırlanan 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 mL, 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Askorbik Asit çözeltisinden 0,005 mL eklendi. 3 mCi aktiviteli 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. Çözeltiler 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.3.7 İn Vitro Stabilite Çalışmaları Yapılan tüm çalışmalarda 99mTcZoledronik Asit kompleksinin 6 saatlik stabilitesi incelendi. Hazırlanan kompleksten inkübasyon süresinin bitmesinden hemen sonra ve daha sonraki 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat ve 6. saatlerde cam kapiller boru yardımıyla alınan örnekler Whatman 3MM kromatografi kağıtlarına tatbik edilerek aseton ve serum fizyolojikte sürüklendi. Mobil faz tanklarından alınan plaklar kuruduktan sonra TLC Scannerda okunarak değerlendirildi. İşaretleme verimi Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
Ayrıca optimum formülasyonun oda sıcaklığındaki (253 C) 10 saatlik stabilitesi yukarıda anlatıldığı şekilde incelendi.
2.4 Zoledronik Asitin İşaretleme Veriminin Hesaplanması
İnkübasyon süresinin bitiminde işaretli çözeltiler, cam kapiller borular yardımıyla 8×1 cm boyutlarındaki Whatman 3MM plaklara 1,5 cmden tatbik edildi. İnkübasyon süresinin bitiminde ve onu takip eden 6 saatte her saat başı aseton ve serum fizyolojik mobil fazları kullanılarak yapılan kromatografi çalışmalarında, asetonda fronta yürüyen serbest Teknesyum ve serum fizyolojikte tatbik yerinde
62
single.php