kalan indirgenmiş Teknesyum oranları hesaplandı. Bu işlem TLC Scanner aleti kullanılarak yapıldı. Formülasyonlara ait işaretleme verimleri :
% İşaretleme verimi = [100 – (% indirgenmiş Teknesyum + % serbest Teknesyum)]
formülü yardımıyla hesaplandı.
2.5 İn Vivo Çalışmalar
2.5.1 Deney Hayvanlarının Hazırlanması Hayvan çalışmaları için Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan 2012-008 sayılı etik kurul izni alındı. Yapılan çalışmada 2,53 kg ağırlığında 4 adet dişi, beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Hayvanlara deney öncesinde özel bir gıda rejimi uygulanmadı ve deney sırasında hayvanlar aç bırakıldı. Hayvanlara 0,35 mL Ksilazin (%2lik Alfazin) ve 0,65 mL Ketaminden (%10luk Alfamine) oluşan karışımdan intramusküler yolla anestezi yapıldı. Anestezinin etkisine giren tavşanlar, uygun ebatlarda plakaların üzerine sırt üstü pozisyonda yatırıldı. Tavşanların çekim sırasında anestezi etkisinden çıkarak hareket edebilme riskleri düşünülerek hayvanların ön ve arka ayakları plakaların üzerine bağlanarak sabitlendi. Kontaminasyonu önleyebilmek için hayvanlara idrar torbası takıldı. Tavşanların karışmaması için kulaklarına keçeli kalem ile numara yazıldı.
6376. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


76. SAYFA ICERIGI

kalan indirgenmiş Teknesyum oranları hesaplandı. Bu işlem TLC Scanner aleti kullanılarak yapıldı. Formülasyonlara ait işaretleme verimleri :
% İşaretleme verimi = [100 – (% indirgenmiş Teknesyum + % serbest Teknesyum)]
formülü yardımıyla hesaplandı.
2.5 İn Vivo Çalışmalar
2.5.1 Deney Hayvanlarının Hazırlanması Hayvan çalışmaları için Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan 2012-008 sayılı etik kurul izni alındı. Yapılan çalışmada 2,53 kg ağırlığında 4 adet dişi, beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Hayvanlara deney öncesinde özel bir gıda rejimi uygulanmadı ve deney sırasında hayvanlar aç bırakıldı. Hayvanlara 0,35 mL Ksilazin (%2lik Alfazin) ve 0,65 mL Ketaminden (%10luk Alfamine) oluşan karışımdan intramusküler yolla anestezi yapıldı. Anestezinin etkisine giren tavşanlar, uygun ebatlarda plakaların üzerine sırt üstü pozisyonda yatırıldı. Tavşanların çekim sırasında anestezi etkisinden çıkarak hareket edebilme riskleri düşünülerek hayvanların ön ve arka ayakları plakaların üzerine bağlanarak sabitlendi. Kontaminasyonu önleyebilmek için hayvanlara idrar torbası takıldı. Tavşanların karışmaması için kulaklarına keçeli kalem ile numara yazıldı.
63
single.php