2.5.2 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak 99mTcZoledronik Asitin Hazırlanması
0,05 mg.mL-1 konsantrasyonda, serum fizyolojikte hazırlanan Zoledronik Asit stok çözeltisinden flakona 1 mL eklendi. Üzerine 0,1 N HClde hazırlanan 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 mL, 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Askorbik Asit çözeltisinden 0,005 mL eklendi. 3 mCi aktiviteli yaklaşık 0,1 mL 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. Çözeltiler 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.5.3 99mTcZoledronik Asitin Hayvanlara Uygulanması Bölüm 2.5.2de hazırlanışı anlatılan formülasyondan her bir tavşana 12,5 g Zoledronik Asit içeren yaklaşık 750 Cilik steril 99mTc-Zoledronik Asit çözeltisi, kulak veninden yapılan i.v. enjeksiyon ile uygulandı. 99mTc-Zoledronik Asit çözeltisi ile tavşanlarda yapılan görüntüleme çalışmaları gama kamera sistemi ile paralel delikli kolimatör kullanılarak 140 kEv enerji pikinde gerçekleştirildi. Enjeksiyondan sonra dinamik, 60., 120., 180. dakikalarda, 1er dakikalık statik görüntüler alındı.
2.6 İstatistiksel Analiz
Ortalamaları ve standardart sapmaları hesaplanan deney sonuçları için, asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel fark olup olmadığını değerlendirilirken bağımsız iki örneklem için t testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı.
6477. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


77. SAYFA ICERIGI

2.5.2 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılacak 99mTcZoledronik Asitin Hazırlanması
0,05 mg.mL-1 konsantrasyonda, serum fizyolojikte hazırlanan Zoledronik Asit stok çözeltisinden flakona 1 mL eklendi. Üzerine 0,1 N HClde hazırlanan 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Kalay Klorür çözeltisinden 0,04 mL, 1 mg.mL-1 konsantrasyonundaki Askorbik Asit çözeltisinden 0,005 mL eklendi. 3 mCi aktiviteli yaklaşık 0,1 mL 99mTc çözeltisi ile işaretleme yapıldı. Çözeltiler 0,22 m por çaplı milipor filtrelerden süzüldü. 15 dakika inkübasyondan sonra 6 saatlik işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı.
2.5.3 99mTcZoledronik Asitin Hayvanlara Uygulanması Bölüm 2.5.2de hazırlanışı anlatılan formülasyondan her bir tavşana 12,5 g Zoledronik Asit içeren yaklaşık 750 Cilik steril 99mTc-Zoledronik Asit çözeltisi, kulak veninden yapılan i.v. enjeksiyon ile uygulandı. 99mTc-Zoledronik Asit çözeltisi ile tavşanlarda yapılan görüntüleme çalışmaları gama kamera sistemi ile paralel delikli kolimatör kullanılarak 140 kEv enerji pikinde gerçekleştirildi. Enjeksiyondan sonra dinamik, 60., 120., 180. dakikalarda, 1er dakikalık statik görüntüler alındı.
2.6 İstatistiksel Analiz
Ortalamaları ve standardart sapmaları hesaplanan deney sonuçları için, asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel fark olup olmadığını değerlendirilirken bağımsız iki örneklem için t testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı.
64
single.php