Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonlar arasında istatistiksel fark olup olmadığı değerlendirilirken bağımsız iki örneklem için t testi (SPSS) kullanıldı.
İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin kemik tutulumlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştılırken tek yönlü ANOVA testi kullanıldı.
Testler sonucunda elde edilen p değerlerinin 0,05ten büyük veya küçük olmasına göre, karşılaştırılan gruplar arasında fark olup olmadığı konusunda yorum yapıldı.
2.7 İzotoni
Optimum 99mTcZoledronik Asit formülasyonunun izotonik, hipertonik veya hipotonik olduğunu belirlemek için yapılan testte eritrositlerin optimum 99mTc Zoledronik Asit formülasyonundaki davranışı, distile sudaki, 0,9 %luk NaCl çözeltisindeki ve kalay klorürün sulu ortamda çözündüğü 99mTcZoledronik Asit formülasyonundaki davranışlarıyla (0,05 mg Zoledronik Asit, suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc) ile karşılaştırıldı.
Distile su, 0,9 %luk NaCl çözeltisi, optimum 99mTcZoledronik Asit formülasyonu ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonunu içeren 4 farklı tüpe mikropipetle 50şer l kan damlatıldı. 30 dakika bekletildi. 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüplerden alınan örnekler mikroskopta 40x büyütme ile incelendi. Eritrositlerin hemoliz olup olmadığı araştırıldı (27).
6578. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


78. SAYFA ICERIGI

Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonlar arasında istatistiksel fark olup olmadığı değerlendirilirken bağımsız iki örneklem için t testi (SPSS) kullanıldı.
İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin kemik tutulumlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştılırken tek yönlü ANOVA testi kullanıldı.
Testler sonucunda elde edilen p değerlerinin 0,05ten büyük veya küçük olmasına göre, karşılaştırılan gruplar arasında fark olup olmadığı konusunda yorum yapıldı.
2.7 İzotoni
Optimum 99mTcZoledronik Asit formülasyonunun izotonik, hipertonik veya hipotonik olduğunu belirlemek için yapılan testte eritrositlerin optimum 99mTc Zoledronik Asit formülasyonundaki davranışı, distile sudaki, 0,9 %luk NaCl çözeltisindeki ve kalay klorürün sulu ortamda çözündüğü 99mTcZoledronik Asit formülasyonundaki davranışlarıyla (0,05 mg Zoledronik Asit, suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc) ile karşılaştırıldı.
Distile su, 0,9 %luk NaCl çözeltisi, optimum 99mTcZoledronik Asit formülasyonu ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonunu içeren 4 farklı tüpe mikropipetle 50şer l kan damlatıldı. 30 dakika bekletildi. 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüplerden alınan örnekler mikroskopta 40x büyütme ile incelendi. Eritrositlerin hemoliz olup olmadığı araştırıldı (27).
65
single.php