3 BULGULAR

BÖLÜM III

3.1 Zoledronik Asitin Teşhisine Ait Bulgular

3.1.1 FT-IR Spektrumu Yöntem 2.2.1de anlatıldığı gibi çalışıldı. Zoledronik Asitin FT-IR spektrumu aşağıda Şekil 12de verildi.

20

15

%T1 0 5

0 4000

3000

2000

W a v e n u m b e r [c m -1 ]

1000

400

Şekil 12 : Zoledronik Asit’e ait FT-IR Spektrumu.
Zoledronik Asitin kimyasal formülü incelendiğinde molekül üzerinde fosfonik asit ve tersiyer alkol yapıları ile imidazol halkasının bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple molekülün IR spektrumunda molekülde mevcut bulunan işlevsel gruplar ve imidazol halkasına ait bantların görülmesi beklenmektedir. Tersiyer alkol yapısına ait O-H gerilme bantlarının intermoleküler hidrojen bağı oluşumu nedeniyle 3300 cm-1
6679. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


79. SAYFA ICERIGI

3 BULGULAR

BÖLÜM III

3.1 Zoledronik Asitin Teşhisine Ait Bulgular

3.1.1 FT-IR Spektrumu Yöntem 2.2.1de anlatıldığı gibi çalışıldı. Zoledronik Asitin FT-IR spektrumu aşağıda Şekil 12de verildi.

20

15

%T1 0 5

0 4000

3000

2000

W a v e n u m b e r [c m -1 ]

1000

400

Şekil 12 : Zoledronik Asit’e ait FT-IR Spektrumu.
Zoledronik Asitin kimyasal formülü incelendiğinde molekül üzerinde fosfonik asit ve tersiyer alkol yapıları ile imidazol halkasının bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple molekülün IR spektrumunda molekülde mevcut bulunan işlevsel gruplar ve imidazol halkasına ait bantların görülmesi beklenmektedir. Tersiyer alkol yapısına ait O-H gerilme bantlarının intermoleküler hidrojen bağı oluşumu nedeniyle 3300 cm-1
66
single.php