Şekil 27 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 81 Şekil 28 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 82 Şekil 29 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 82 Şekil 30 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 83 Şekil 31 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 83 Şekil 32 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 84 Şekil 33 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 84 Şekil 34 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 85 Şekil 35 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 85 Şekil 36 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 87 Şekil 37 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesi . 88 Şekil 38 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 39 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 40 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 41 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. . 90 Şekil 42 : 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 43 : 2 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 44 : 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 45 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 95 Şekil 46 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren içeren 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. . 96 Şekil 47 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. . 96
VIII8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

Şekil 27 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 81 Şekil 28 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 82 Şekil 29 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları. 82 Şekil 30 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 83 Şekil 31 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 83 Şekil 32 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 84 Şekil 33 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 84 Şekil 34 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 85 Şekil 35 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 85 Şekil 36 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 87 Şekil 37 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesi . 88 Şekil 38 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 39 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 40 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları . 89 Şekil 41 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları. . 90 Şekil 42 : 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 43 : 2 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 44 : 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro
stabilitesi. . 91 Şekil 45 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 95 Şekil 46 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren içeren 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. . 96 Şekil 47 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. . 96
VIII
single.php