civarında, molekül üzerinde bulunan fosfonik asit yapısına ait P=O gerilme bandının 1300-1100 cm-1 arasında ve yine aynı gruba ait O-H gerilmesinin ise 2700-2200 cm-1 arasında görülmesi beklenmektedir (47). İmidazol halkasına ait =C-H bandının 3100 cm-1 civarında ve C=N gerilmesinin 1600-1400 cm-1 arasında olması beklenmektedir.
Zoledronik Asit molekülünün IR spektrumu incelendiğinde 3351 cm-1de tersiyer alkol yapısına ait geniş bir O-H gerilmesi, 3131 cm-1de imidazol halkasına ait =C-H gerilmesi ve 2441 cm-1de fosfonik asit yapısına ait geniş bir O-H gerilmesi tespit edildi. Molekülde bulunan imidazol halkasına ait C=N gerilmesi 1583 cm-1de ve fosfonik asit yapısına ait P=O gerilmesi ise 1292 cm-1de zayıf 1160da ise kuvvetli bir bant şeklinde belirlendi. IR spektrumundan elde edilen verilerin literatür ile benzerlik gösterdiği görüldü (47, 73).
3.1.2 UV Spektrumu Yöntem 2.2.2de anlatıldığı gibi çalışıldı. max = 208,5 nm olarak bulundu. Zoledronik Asite ait UV spektrumu Şekil 13te verildi.

Şekil 13: Zoledronik Asite ait UV spektrumu.

6780. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


80. SAYFA ICERIGI

civarında, molekül üzerinde bulunan fosfonik asit yapısına ait P=O gerilme bandının 1300-1100 cm-1 arasında ve yine aynı gruba ait O-H gerilmesinin ise 2700-2200 cm-1 arasında görülmesi beklenmektedir (47). İmidazol halkasına ait =C-H bandının 3100 cm-1 civarında ve C=N gerilmesinin 1600-1400 cm-1 arasında olması beklenmektedir.
Zoledronik Asit molekülünün IR spektrumu incelendiğinde 3351 cm-1de tersiyer alkol yapısına ait geniş bir O-H gerilmesi, 3131 cm-1de imidazol halkasına ait =C-H gerilmesi ve 2441 cm-1de fosfonik asit yapısına ait geniş bir O-H gerilmesi tespit edildi. Molekülde bulunan imidazol halkasına ait C=N gerilmesi 1583 cm-1de ve fosfonik asit yapısına ait P=O gerilmesi ise 1292 cm-1de zayıf 1160da ise kuvvetli bir bant şeklinde belirlendi. IR spektrumundan elde edilen verilerin literatür ile benzerlik gösterdiği görüldü (47, 73).
3.1.2 UV Spektrumu Yöntem 2.2.2de anlatıldığı gibi çalışıldı. max = 208,5 nm olarak bulundu. Zoledronik Asite ait UV spektrumu Şekil 13te verildi.

Şekil 13: Zoledronik Asite ait UV spektrumu.

67
single.php