3.1.3 Erime Derecesi Tayini Yöntem 2.2.3de anlatıldığı gibi çalışıldı. Zoledronik Asitin erime derecesi 240 C olarak bulundu. Literatüre (49) yakın olduğu gözlendi.
3.2 Zoledronik Asitin 99mTc ile İşaretlenmesine Deneysel Koşulların Etkisinin İncelenmesine Ait Bulgular

3.2.1 Zoledronik Asit Miktarının işaretleme Verimi Üzerine Etkisi Değişik Zoledronik Asit miktarları kullanılarak yapılan çalışmalarda suda çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda elde edilen işaretleme verimleri Tablo 10da, 0,1 N HClde çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda elde edilen işaretleme verimleri Tablo 11de ortalama değer standart sapma olarak gösterildi.

Tablo 10 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Zoledronik Asit (mg)

99mTcO4(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,05 2,310,25 1,912,14 0,1 3,511,72 0,760,15 0,2 1,300,30 0,790,52 0,4 4,802,32 0,520,24 0,5 1,140,46 2,980,29
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

95,781,88 95,731,61 98,180,15 94,682,19 95,880,38

6881. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


81. SAYFA ICERIGI

3.1.3 Erime Derecesi Tayini Yöntem 2.2.3de anlatıldığı gibi çalışıldı. Zoledronik Asitin erime derecesi 240 C olarak bulundu. Literatüre (49) yakın olduğu gözlendi.
3.2 Zoledronik Asitin 99mTc ile İşaretlenmesine Deneysel Koşulların Etkisinin İncelenmesine Ait Bulgular

3.2.1 Zoledronik Asit Miktarının işaretleme Verimi Üzerine Etkisi Değişik Zoledronik Asit miktarları kullanılarak yapılan çalışmalarda suda çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda elde edilen işaretleme verimleri Tablo 10da, 0,1 N HClde çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda elde edilen işaretleme verimleri Tablo 11de ortalama değer standart sapma olarak gösterildi.

Tablo 10 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Zoledronik Asit (mg)

99mTcO4(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,05 2,310,25 1,912,14 0,1 3,511,72 0,760,15 0,2 1,300,30 0,790,52 0,4 4,802,32 0,520,24 0,5 1,140,46 2,980,29
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

95,781,88 95,731,61 98,180,15 94,682,19 95,880,38

68
single.php