Tablo 11 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Zoledronik Asit (mg)

99mTcO4(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,05 3,810,59 1,980,73

94,210,54

0,1 3,350,96 3,101,10

93,550,69

0,2 4,040,66 3,862,91

92,113,51

0,4 6,940,32 0,770,14

92,290,23

0,5 1,060,13 2,770,65

96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Formülasyonda kullanılan farklı Zoledronik Asit miktarlarının işaretleme

veriminde büyük bir etki yaratmadığı gözlendi.

3.2.2 Farklı Zoledronik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi
Farklı Zoledronik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların inkübasyon sonrasında ve takip eden her saatte işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı. Yapılan çalışmalarda bulunan veriler Tablo 12, Tablo 13 ve Şekil 14, Şekil 15te gösterildi.

6982. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


82. SAYFA ICERIGI

Tablo 11 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Zoledronik Asit (mg)

99mTcO4(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,05 3,810,59 1,980,73

94,210,54

0,1 3,350,96 3,101,10

93,550,69

0,2 4,040,66 3,862,91

92,113,51

0,4 6,940,32 0,770,14

92,290,23

0,5 1,060,13 2,770,65

96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Formülasyonda kullanılan farklı Zoledronik Asit miktarlarının işaretleme

veriminde büyük bir etki yaratmadığı gözlendi.

3.2.2 Farklı Zoledronik Asit Miktarları ile Hazırlanan Formülasyonların Stabilitesi
Farklı Zoledronik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların inkübasyon sonrasında ve takip eden her saatte işaretleme verimleri Bölüm 2.4te anlatıldığı gibi hesaplandı. Yapılan çalışmalarda bulunan veriler Tablo 12, Tablo 13 ve Şekil 14, Şekil 15te gösterildi.

69
single.php