Tablo 12 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

0,05

Zoledronik Asit Miktarı (mg) 0,1 0,2 0,4

0,5

Başlangıç 92,231,48 95,110,31 96,420,17 97,08038 97,860,32

1. 95,500,29 95,790,59 96,430,29 96,220,79 97,230,72

2. 95,670,09 93,611,46 95,540,90 95,891,08 97,140,41

3. 94,810,75 95,080,19 95,160,62 95,390,13 98,590,19

4. 94,360,45 93,511,56 94,390,81 95,530,58 97,450,41

5. 94,610,71 93,420,71 93,041,10 96,600,73 97,030,28

6. 94,210,54 93,550,69 92,113,51 92,290,23 96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme verimi (%)

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0,05mg 0,1mg 0,2mg 0,4mg 0,5mg

Şekil 14 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi.
Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda
Zoledronik Asitin değişen miktarlarıyla hazırlanan formülasyonların hepsinin 6 saat
boyunca oda sıcaklığında (253 C) stabil olduğu gözlendi.

7083. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


83. SAYFA ICERIGI

Tablo 12 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

0,05

Zoledronik Asit Miktarı (mg) 0,1 0,2 0,4

0,5

Başlangıç 92,231,48 95,110,31 96,420,17 97,08038 97,860,32

1. 95,500,29 95,790,59 96,430,29 96,220,79 97,230,72

2. 95,670,09 93,611,46 95,540,90 95,891,08 97,140,41

3. 94,810,75 95,080,19 95,160,62 95,390,13 98,590,19

4. 94,360,45 93,511,56 94,390,81 95,530,58 97,450,41

5. 94,610,71 93,420,71 93,041,10 96,600,73 97,030,28

6. 94,210,54 93,550,69 92,113,51 92,290,23 96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme verimi (%)

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0,05mg 0,1mg 0,2mg 0,4mg 0,5mg

Şekil 14 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi.
Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda
Zoledronik Asitin değişen miktarlarıyla hazırlanan formülasyonların hepsinin 6 saat
boyunca oda sıcaklığında (253 C) stabil olduğu gözlendi.

70
single.php