Tablo 13 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

0,05

Zoledronik Asit Miktarı (mg) 0,1 0,2 0,4

0,5

Başlangıç 95,520,31 95,040,68 95,750,80 96,151,38 97,420,27

1. 95,831,09 94,951,16 96,830,31 96,880,63 96,590,24

2. 96,720,24 93,201,74 97,190,90 96,931,28 97,700,74

3. 95,750,47 95,960,23 96,850,47 96,041,04 97,380,42

4. 95,870,40 96,100,52 96,490,49 96,030,92 96,330,36

5. 96,320,76 97,770,34 97,200,86 96,660,29 96,640,26

6. 95,781,88 96,380,78 98,180,15 91,861,51 95,880,38

Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0,05mg 0,1mg 0,2mg 0,4mg 0,5mg

Şekil 15 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların hepsinin
işaretleme veriminin %95ten büyük olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) 6 saat
boyunca stabil olduğu gözlendi.

7184. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


84. SAYFA ICERIGI

Tablo 13 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

0,05

Zoledronik Asit Miktarı (mg) 0,1 0,2 0,4

0,5

Başlangıç 95,520,31 95,040,68 95,750,80 96,151,38 97,420,27

1. 95,831,09 94,951,16 96,830,31 96,880,63 96,590,24

2. 96,720,24 93,201,74 97,190,90 96,931,28 97,700,74

3. 95,750,47 95,960,23 96,850,47 96,041,04 97,380,42

4. 95,870,40 96,100,52 96,490,49 96,030,92 96,330,36

5. 96,320,76 97,770,34 97,200,86 96,660,29 96,640,26

6. 95,781,88 96,380,78 98,180,15 91,861,51 95,880,38

Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0,05mg 0,1mg 0,2mg 0,4mg 0,5mg

Şekil 15 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların hepsinin
işaretleme veriminin %95ten büyük olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) 6 saat
boyunca stabil olduğu gözlendi.

71
single.php