Kullanılan farklı Zoledronik Asit miktarlarının, inkübasyon sonunda ve stabilite testi bitiminde görülen kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarlarına etkisi sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 16 ve Şekil 17de asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 18 ve Şekil 19da verildi.

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,05

0,1 0,2 0,4 Zoledronik Asit Miktarı (mg)

0,5

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 16 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.

7285. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


85. SAYFA ICERIGI

Kullanılan farklı Zoledronik Asit miktarlarının, inkübasyon sonunda ve stabilite testi bitiminde görülen kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarlarına etkisi sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 16 ve Şekil 17de asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 18 ve Şekil 19da verildi.

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,05

0,1 0,2 0,4 Zoledronik Asit Miktarı (mg)

0,5

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 16 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.

72
single.php