Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,05

0,1 0,2 0,4 Zoledronik Asit Miktarı (mg)

0,5

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 19 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
3.2.3 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimi Üzerine Etkisi

Yapılan radyokimyasal saflık kontrolleri sonunda, 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinde sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 14te, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 15te gösterildi.

Tablo 14 : Sulu ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Kalay

99mTcO4-

Klorür (g) (%)

99mTcO2 99mTc-Zoledronik (%) Asit (%)

1 70,33 2,35 4,26 0,86 2,5 52,11 1,68 4,06 0,51 5 5,80 1,71 3,46 0,54 10 1,85 0,03 2,39 0,22 20 2,17 0,64 3,08 0,64 40 1,14 0,46 2,98 0,29
Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

25,41 1,79 43,83 1,34 90,70 1,45 95,76 0,20 94,75 1,18 95,88 0,38

Sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür kullanılarak yapılan çalışmalarda 0,001 7487. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


87. SAYFA ICERIGI

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,05

0,1 0,2 0,4 Zoledronik Asit Miktarı (mg)

0,5

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 19 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-H-Teknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
3.2.3 Kalay Klorür Miktarının İşaretleme Verimi Üzerine Etkisi

Yapılan radyokimyasal saflık kontrolleri sonunda, 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinde sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 14te, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 15te gösterildi.

Tablo 14 : Sulu ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Kalay

99mTcO4-

Klorür (g) (%)

99mTcO2 99mTc-Zoledronik (%) Asit (%)

1 70,33 2,35 4,26 0,86 2,5 52,11 1,68 4,06 0,51 5 5,80 1,71 3,46 0,54 10 1,85 0,03 2,39 0,22 20 2,17 0,64 3,08 0,64 40 1,14 0,46 2,98 0,29
Değerler (ortalama standart sapma)(n=3) olarak verildi.

25,41 1,79 43,83 1,34 90,70 1,45 95,76 0,20 94,75 1,18 95,88 0,38

Sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür kullanılarak yapılan çalışmalarda 0,001 74
single.php