mg ve 0,0025 mg Kalay Klorürün aktiviteyi indirgemede yeterli olmadığı ve ortamdaki serbest Teknesyum miktarının fazla olduğu belirlendi. 0,005 mg ve daha fazla Kalay Klorür kullanıldığında ortamdaki serbest Teknesyum miktarının azaldığı ve daha yüksek işaretleme verimi elde edildiği görüldü.

Tablo 15 : Asitli ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Kalay

99mTcO4-

Klorür (g)

(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

1 87,82 0,16 1,41 0,29 2,5 75,75 0,11 2,34 0,76 5 50,65 3,59 4,42 2,02 10 26,58 1,12 2,26 0,31 20 5,65 1,62 4,31 0,29 40 1,06 0,13 2,77 0,65
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

10,77 0,15 21,91 0,77 44,93 1,73 71,17 1,43 90,04 1,72 96,17 0,60

Kalay Klorürün değişik çözgenlerdeki (su veya 0,1N HCl) çözeltilerinden farklı miktarlarda kullanılarak yapılan işaretleme çalışmalarında en uygun Kalay Klorür miktarının 0,04 mg olduğuna karar verildi.

3.2.4 Farklı Kalay Klorür Miktarları İle Hazırlanan 99mTcZoledronik Asitin Stabilitesi
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında (253 C) yapılan 6 saatlik stabilite testlerine ait sonuçlar Tablo 16 ve Şekil 20de gösterildi.

7588. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


88. SAYFA ICERIGI

mg ve 0,0025 mg Kalay Klorürün aktiviteyi indirgemede yeterli olmadığı ve ortamdaki serbest Teknesyum miktarının fazla olduğu belirlendi. 0,005 mg ve daha fazla Kalay Klorür kullanıldığında ortamdaki serbest Teknesyum miktarının azaldığı ve daha yüksek işaretleme verimi elde edildiği görüldü.

Tablo 15 : Asitli ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Kalay

99mTcO4-

Klorür (g)

(%)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

1 87,82 0,16 1,41 0,29 2,5 75,75 0,11 2,34 0,76 5 50,65 3,59 4,42 2,02 10 26,58 1,12 2,26 0,31 20 5,65 1,62 4,31 0,29 40 1,06 0,13 2,77 0,65
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

10,77 0,15 21,91 0,77 44,93 1,73 71,17 1,43 90,04 1,72 96,17 0,60

Kalay Klorürün değişik çözgenlerdeki (su veya 0,1N HCl) çözeltilerinden farklı miktarlarda kullanılarak yapılan işaretleme çalışmalarında en uygun Kalay Klorür miktarının 0,04 mg olduğuna karar verildi.

3.2.4 Farklı Kalay Klorür Miktarları İle Hazırlanan 99mTcZoledronik Asitin Stabilitesi
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında (253 C) yapılan 6 saatlik stabilite testlerine ait sonuçlar Tablo 16 ve Şekil 20de gösterildi.

75
single.php