Tablo 16 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

1

Kalay Klorür Miktarı (g)

2,5 5

10 20

40

Başlangıç 48,972,03 71,382,23 92,511,35 96,130,87 96,411,19 97,420,27

1. 54,611,70 76,361,63 90,312,31 96,730,67 95,162,02 96,590,24

2. 53,990,79 65,501,63 93,531,90 96,810,42 97,770,61 97,700,74

3. 52,172,84 70,441,35 93,871,29 93,222,45 95,242,88 97,380,42

4. 39,930,89 59,180,37 90,572,49 92,990,38 92,900,84 96,330,36

5. 36,341,34 50,360,75 92,890,52 95,960,43 97,230,48 96,640,26

6. 25,411,79 43,831,34 90,701,45 95,760,20 94,751,18 95,880,38

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

1g 2,5g 5g 10g 20g 40g

Şekil 20 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarından 0,001 ve 0,0025 mg Kalay Klorür ile
hazırlananların stabil olmadığı, 0,005 mg, 0,01 mg, 0,02mg ve 0,04 mg Kalay Klorür
ile hazırlananlar arasından ise 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan preparatın %95in

7689. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


89. SAYFA ICERIGI

Tablo 16 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

1

Kalay Klorür Miktarı (g)

2,5 5

10 20

40

Başlangıç 48,972,03 71,382,23 92,511,35 96,130,87 96,411,19 97,420,27

1. 54,611,70 76,361,63 90,312,31 96,730,67 95,162,02 96,590,24

2. 53,990,79 65,501,63 93,531,90 96,810,42 97,770,61 97,700,74

3. 52,172,84 70,441,35 93,871,29 93,222,45 95,242,88 97,380,42

4. 39,930,89 59,180,37 90,572,49 92,990,38 92,900,84 96,330,36

5. 36,341,34 50,360,75 92,890,52 95,960,43 97,230,48 96,640,26

6. 25,411,79 43,831,34 90,701,45 95,760,20 94,751,18 95,880,38

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

1g 2,5g 5g 10g 20g 40g

Şekil 20 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarından 0,001 ve 0,0025 mg Kalay Klorür ile
hazırlananların stabil olmadığı, 0,005 mg, 0,01 mg, 0,02mg ve 0,04 mg Kalay Klorür
ile hazırlananlar arasından ise 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan preparatın %95in

76
single.php