Şekil 48 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 97 Şekil 49 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 98 Şekil 50 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 98 Şekil 51 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 99 Şekil 52 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 100 Şekil 53 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 100 Şekil 54 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 101 Şekil 55 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 102 Şekil 56 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 102 Şekil 57 : pH’ın stabiliteye etkisi. . 106 Şekil 58 : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığında 10 saatlik in
vitro stabilitesi. 108 Şekil 58 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan formülasyonun inkübasyondan sonra içerdiği serbest Teknesyum miktarını hesaplamak için asetonda sürüklenmiş plağın radyokromatogramı. . 110 Şekil 59 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan formülasyonun inkübasyondan sonra içerdiği İ-H-Teknesyum miktarını hesaplamak için serum fizyolojikte sürüklenmiş plağın radyokromatogramı. . 111 Şekil 60 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 60 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 113 Şekil 61 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 120 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 113 Şekil 62 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 180 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 114 Şekil 63 : 99mTcZoledronik Asitin mesane bölgesine kurşun zırh yerleştirilen tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 180 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. . 114 Şekil 64: 99mTcZoledronik Asitin i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları. . 115 Şekil 65 : 99mTcZoledronik Asitin 1., 2., 3, ve 4. tavşana i.v. uygulanmasından hemen sonra gama kamera ile alınan bir dakikalık dinamik görüntüler. 116
IX9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


9. SAYFA ICERIGI

Şekil 48 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 97 Şekil 49 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 98 Şekil 50 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 98 Şekil 51 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 99 Şekil 52 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 100 Şekil 53 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 100 Şekil 54 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 101 Şekil 55 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları. 102 Şekil 56 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları. 102 Şekil 57 : pH’ın stabiliteye etkisi. . 106 Şekil 58 : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığında 10 saatlik in
vitro stabilitesi. 108 Şekil 58 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan formülasyonun inkübasyondan sonra içerdiği serbest Teknesyum miktarını hesaplamak için asetonda sürüklenmiş plağın radyokromatogramı. . 110 Şekil 59 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan formülasyonun inkübasyondan sonra içerdiği İ-H-Teknesyum miktarını hesaplamak için serum fizyolojikte sürüklenmiş plağın radyokromatogramı. . 111 Şekil 60 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 60 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 113 Şekil 61 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 120 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 113 Şekil 62 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 180 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 114 Şekil 63 : 99mTcZoledronik Asitin mesane bölgesine kurşun zırh yerleştirilen tavşanlara i.v. enjeksiyonundan 180 dakika sonra elde edilen Hedef/BG oranları. . 114 Şekil 64: 99mTcZoledronik Asitin i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları. . 115 Şekil 65 : 99mTcZoledronik Asitin 1., 2., 3, ve 4. tavşana i.v. uygulanmasından hemen sonra gama kamera ile alınan bir dakikalık dinamik görüntüler. 116
IX
single.php