üzerinde verimle işaretlendiği ve en stabil formülasyon olduğu gözlendi.

Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları ile hazırlanan formülasyonlara ait oda sıcaklığındaki (253) 6 saatlik stabilite verileri Tablo 17 ve Şekil 21de gösterildi.

Tablo 17 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

1

Kalay Klorür Miktarı (g)

2,5 5

10 20

40

Başlangıç 47,862,75 81,590,87 91,820,43 95,390,14 97,630,32 97,860,32

1. 47,052,82 76,882,39 90,710,54 95,281,14 97,130,17 97,230,72

2. 33,882,06 60,930,37 86,200,79 94,310,66 96,450,29 97,140,41

3. 23,301,53 42,801,42 76,690,07 92,080,88 97,470,68 98,590,19

4. 16,660,77 27,900,53 71,591,90 85,980,41 94,710,31 97,450,41

5. 13,280,95 24,491,64 57,481,05 76,380,12 93,710,45 97,030,28

6. 10,770,15 21,910,77 44,931,73 71,171,43 90,041,72 96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

1g 2,5g 5g 10g 20g 40g

Şekil 21 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

7790. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


90. SAYFA ICERIGI

üzerinde verimle işaretlendiği ve en stabil formülasyon olduğu gözlendi.

Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorürün farklı miktarları ile hazırlanan formülasyonlara ait oda sıcaklığındaki (253) 6 saatlik stabilite verileri Tablo 17 ve Şekil 21de gösterildi.

Tablo 17 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

1

Kalay Klorür Miktarı (g)

2,5 5

10 20

40

Başlangıç 47,862,75 81,590,87 91,820,43 95,390,14 97,630,32 97,860,32

1. 47,052,82 76,882,39 90,710,54 95,281,14 97,130,17 97,230,72

2. 33,882,06 60,930,37 86,200,79 94,310,66 96,450,29 97,140,41

3. 23,301,53 42,801,42 76,690,07 92,080,88 97,470,68 98,590,19

4. 16,660,77 27,900,53 71,591,90 85,980,41 94,710,31 97,450,41

5. 13,280,95 24,491,64 57,481,05 76,380,12 93,710,45 97,030,28

6. 10,770,15 21,910,77 44,931,73 71,171,43 90,041,72 96,170,60

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

1g 2,5g 5g 10g 20g 40g

Şekil 21 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

77
single.php