Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından en stabil olanın 0,04 mg Kalay Klorür kullanılan formülasyon olduğu gözlendi. 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür kullananıldığında işaretleme veriminin düşük olduğu, 0,005 mg ve 0,01 mg Kalay Klorür kullanılan formülasyonların işaretleme verimlerinin ise ilk saatlerden sonra düştüğü gözlendi.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda görülen serbest Teknesyum (%) miktarları Şekil 22de, İ-H-Teknesyum (%) miktarları Şekil 23te verildi.

Serbest 99m Tc (%)

100,00

90,00

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00

1 g SnCl2 2,5 g SnCl2 5 g SnCl2 10 g SnCl2 20 g SnCl2

20,00

40 g SnCl2

10,00

0,00 0123456

Zaman (Saat)

Şekil 22 :Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlardan 0,001
mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür içeren formülasyonlarda, kullanılan Kalay Klorür
miktarının Teknesyumu indirgemeye yetmediği, stabilite testinin son saatlerinde
serbest Teknesyum (%) miktarının daha da arttığı gözlendi.

7891. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


91. SAYFA ICERIGI

Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından en stabil olanın 0,04 mg Kalay Klorür kullanılan formülasyon olduğu gözlendi. 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür kullananıldığında işaretleme veriminin düşük olduğu, 0,005 mg ve 0,01 mg Kalay Klorür kullanılan formülasyonların işaretleme verimlerinin ise ilk saatlerden sonra düştüğü gözlendi.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda görülen serbest Teknesyum (%) miktarları Şekil 22de, İ-H-Teknesyum (%) miktarları Şekil 23te verildi.

Serbest 99m Tc (%)

100,00

90,00

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00

1 g SnCl2 2,5 g SnCl2 5 g SnCl2 10 g SnCl2 20 g SnCl2

20,00

40 g SnCl2

10,00

0,00 0123456

Zaman (Saat)

Şekil 22 :Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları.
Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlardan 0,001
mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür içeren formülasyonlarda, kullanılan Kalay Klorür
miktarının Teknesyumu indirgemeye yetmediği, stabilite testinin son saatlerinde
serbest Teknesyum (%) miktarının daha da arttığı gözlendi.

78
single.php