Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan farklı formülasyonlardan 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlananlarda stabilite testi boyunca yüksek serbest Teknesyum miktarı (%) gözlendiği, 0,005 mg ve 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlananlarda ise ilk saatlerden sonra serbest Teknesyum miktarının (%) giderek arttığı gözlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

15,00 12,00
9,00 6,00

1 g SnCl2 2,5 g SnCl2 5 g SnCl2 10 g SnCl2 20 g SnCl2 40 g SnCl2

3,00

0,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 25 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları.
Formülasyonlardaki Kalay Klorür miktarının inkübasyon sonunda ve stabilite
testi bitiminde kompleks, serbest Teknesyum ve İ-H-Teknesyum miktarlarına (%)
etkisi sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 26 ve Şekil
27de, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 28 ve Şekil
29da verildi.

8093. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


93. SAYFA ICERIGI

Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan farklı formülasyonlardan 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlananlarda stabilite testi boyunca yüksek serbest Teknesyum miktarı (%) gözlendiği, 0,005 mg ve 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlananlarda ise ilk saatlerden sonra serbest Teknesyum miktarının (%) giderek arttığı gözlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

15,00 12,00
9,00 6,00

1 g SnCl2 2,5 g SnCl2 5 g SnCl2 10 g SnCl2 20 g SnCl2 40 g SnCl2

3,00

0,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 25 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında bulunan İ-H-Teknesyum (%) miktarları.
Formülasyonlardaki Kalay Klorür miktarının inkübasyon sonunda ve stabilite
testi bitiminde kompleks, serbest Teknesyum ve İ-H-Teknesyum miktarlarına (%)
etkisi sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 26 ve Şekil
27de, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlananlar için Şekil 28 ve Şekil
29da verildi.

80
single.php