Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 26 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
100,00

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

80,00

60,00 40,00 20,00

Kompleks İndirgenmiş Serbest

0,00 1 2,5 5 10 20 40
Kalay Klorür Miktarı (g)

Şekil 27 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan
formülasyonlardan 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür kullanılanlar haricinde olanların
işaretleme verimi % 90ın üzerinde bulundu.

8194. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


94. SAYFA ICERIGI

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 26 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
100,00

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

80,00

60,00 40,00 20,00

Kompleks İndirgenmiş Serbest

0,00 1 2,5 5 10 20 40
Kalay Klorür Miktarı (g)

Şekil 27 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan
formülasyonlardan 0,001 mg ve 0,0025 mg Kalay Klorür kullanılanlar haricinde olanların
işaretleme verimi % 90ın üzerinde bulundu.

81
single.php