Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 28 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
Asitli ortamda çözünen farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarında 15 dakikalık inkübasyondan sonra yapılan
ölçümlerde formülasyonda kullanılan Kalay Klorür miktarı arttıkça kompleks
oranının arttığı, serbest Teknesyum oranının azaldığı gözlendi.

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 29 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.

8295. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


95. SAYFA ICERIGI

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 28 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında inkübasyon sonunda (15. dakika) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.
Asitli ortamda çözünen farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarında 15 dakikalık inkübasyondan sonra yapılan
ölçümlerde formülasyonda kullanılan Kalay Klorür miktarı arttıkça kompleks
oranının arttığı, serbest Teknesyum oranının azaldığı gözlendi.

Kompleks, İ-H ve serbest Teknesyum miktarı (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00 1 2,5 5 10 20 40 Kalay Klorür Miktarı (g)

Kompleks İndirgenmiş Serbest

Şekil 29 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında stabilite testi sonunda (6. saat) kompleks, İ-HTeknesyum ve serbest Teknesyum (%) miktarları.

82
single.php