Asitli ortamda çözünen farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında 6. saat sonunda formülasyonda kullanılan Kalay Klorür miktarı arttıkça kompleks oranının arttığı, serbest Teknesyum oranının azaldığı gözlendi.
Aynı miktarda Kalay Klorürün farklı çözgenlerde çözündürülmesiyle hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığındaki (253 C) stabiliteleri Şekil 30 Şekil 35te verildi.

işaretleme verimi (%)

100,00

80,00

60,00

40,00 20,00

SULU ASITLI

0,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 30 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarının her ikisinin de stabil olmadığı gözlendi.
Aralarında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

işaretleme verimi (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

SULU ASITLI

Şekil 31 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
8396. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


96. SAYFA ICERIGI

Asitli ortamda çözünen farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarında 6. saat sonunda formülasyonda kullanılan Kalay Klorür miktarı arttıkça kompleks oranının arttığı, serbest Teknesyum oranının azaldığı gözlendi.
Aynı miktarda Kalay Klorürün farklı çözgenlerde çözündürülmesiyle hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığındaki (253 C) stabiliteleri Şekil 30 Şekil 35te verildi.

işaretleme verimi (%)

100,00

80,00

60,00

40,00 20,00

SULU ASITLI

0,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 30 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,001 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-
Zoledronik Asit formülasyonlarının her ikisinin de stabil olmadığı gözlendi.
Aralarında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

işaretleme verimi (%)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

SULU ASITLI

Şekil 31 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
83
single.php