Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6. saatteki (%) işaretleme veriminin daha yüksek olduğu fakat her iki formülasyonun da stabil olmadığı gözlendi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 80,00 60,00 40,00 SULU 20,00 ASITLI 0,00 0123456 Zaman (Saat) Şekil 32 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun stabil olmadığı, sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun ise 6. saat sonunda 99mTc-Zoledronik Asit kompleks (%) oranının 90,70te kaldığı gözlendi. Formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel fark olduğu görüldü (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 0123456 Zaman (Saat) SULU ASITLI Şekil 33 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 8497. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


97. SAYFA ICERIGI

Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6. saatteki (%) işaretleme veriminin daha yüksek olduğu fakat her iki formülasyonun da stabil olmadığı gözlendi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,0025 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 80,00 60,00 40,00 SULU 20,00 ASITLI 0,00 0123456 Zaman (Saat) Şekil 32 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,005 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun stabil olmadığı, sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun ise 6. saat sonunda 99mTc-Zoledronik Asit kompleks (%) oranının 90,70te kaldığı gözlendi. Formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel fark olduğu görüldü (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 0123456 Zaman (Saat) SULU ASITLI Şekil 33 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 84
single.php