Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6 saatlik stabilite testi sonunda daha stabil olduğu gözlendi. Yapılan analizde formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olduğu görüldü (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 95,00 90,00 85,00 SULU ASITLI 80,00 0123456 Zaman (Saat) Şekil 34 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc- Zoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6. saat sonunda % 94,75 99mTc-Zoledronik Asit kompleksi içerdiği, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun ise 6. saat sonunda % 90,04 99mTc-Zoledronik Asit kompleksi içerdiği gözlendi. Formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olmadığı görüldü (p>0,05).

işaretleme verimi(%)

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00 0123456 Zaman (Saat)

SULU ASITLI

Şekil 35 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

8598. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


98. SAYFA ICERIGI

Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,01 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6 saatlik stabilite testi sonunda daha stabil olduğu gözlendi. Yapılan analizde formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olduğu görüldü (p<0,05). işaretleme verimi (%) 100,00 95,00 90,00 85,00 SULU ASITLI 80,00 0123456 Zaman (Saat) Şekil 34 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,02 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc- Zoledronik Asit formülasyonlarından sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun 6. saat sonunda % 94,75 99mTc-Zoledronik Asit kompleksi içerdiği, asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonun ise 6. saat sonunda % 90,04 99mTc-Zoledronik Asit kompleksi içerdiği gözlendi. Formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olmadığı görüldü (p>0,05).

işaretleme verimi(%)

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00 0123456 Zaman (Saat)

SULU ASITLI

Şekil 35 : Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

85
single.php