Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının her ikisinin de stabil olduğu gözlendi. Formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olmadığı görüldü (p>0,05).

3.2.5 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi Formülasyonlarda aktivitenin etkisi incelenirken yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar Tablo 18 ve Tablo 19da verildi.

Tablo 18 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Na-99mTcO4 99mTcO4- (%) (mCi)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

1

1,14 0,46 2,98 0,29

95,880,38

2 25,991,32 3,321,49 70,692,81

5 37,080,41 1,700,86 61,220,75

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Tablo 19 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Na-99mTcO4 99mTcO4- (%) (mCi)

99mTcO2 (%)

1 1,06 0,13 2,77 0,65

2 1.090,19 2,930,90

5 16,781,12 3,361,27

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
96,170,60 95,980,76 79,862,39

3.2.6 Farklı Aktivitede 99mTc ile İşaretlenen 99mTc-Zoledronik Asit

Formülasyonlarının Stabilitesi

Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda 99mTc aktivitesinin işaretleme verimine etkisi incelenirken elde edilen oda sıcaklığında yapılan 6 saatlik stabilite testi verileri Tablo 20 ve Şekil 36da verildi.

8699. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


99. SAYFA ICERIGI

Asitli ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının her ikisinin de stabil olduğu gözlendi. Formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olmadığı görüldü (p>0,05).

3.2.5 99mTc Aktivitesinin İşaretleme Verimine Etkisi Formülasyonlarda aktivitenin etkisi incelenirken yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar Tablo 18 ve Tablo 19da verildi.

Tablo 18 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Na-99mTcO4 99mTcO4- (%) (mCi)

99mTcO2 (%)

99mTc-Zoledronik Asit (%)

1

1,14 0,46 2,98 0,29

95,880,38

2 25,991,32 3,321,49 70,692,81

5 37,080,41 1,700,86 61,220,75

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Tablo 19 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Na-99mTcO4 99mTcO4- (%) (mCi)

99mTcO2 (%)

1 1,06 0,13 2,77 0,65

2 1.090,19 2,930,90

5 16,781,12 3,361,27

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
96,170,60 95,980,76 79,862,39

3.2.6 Farklı Aktivitede 99mTc ile İşaretlenen 99mTc-Zoledronik Asit

Formülasyonlarının Stabilitesi

Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda 99mTc aktivitesinin işaretleme verimine etkisi incelenirken elde edilen oda sıcaklığında yapılan 6 saatlik stabilite testi verileri Tablo 20 ve Şekil 36da verildi.

86
single.php