A. G. Baumgarten’da duyusal bilginin bilimi olarak estetik


karşısında geçerli kılınmaya çalıştığı bölümler ele alınmıştır. Bu düşüncenin kapsamında retorik buluş (heuristik), Baumgarten’ın işlediği gibi en başından beri bilgiyi gizlice eleştiren sorgulama düzenlenmiştir: “res” (konular) ve cogitationes (düşünceler veya tasavvurlar) retorik bağlamda konuşmacının ve şairin malzemeleri anlamına gelir, bununla bağlantılı olarak duyusal bilginin malzemeleri phaenomena” olarak ortaya çıkarlar. Bu ana nokta açısından Baumgarten, venusta plenitudo, görüngülerin güzel dolgunluğunu göz önünde bulundurmuştur. Burada anahtar sözcük öncelikle phaenomenon olmuş, sonrasında ise estetik hakikat onun yerine geçmiştir. Bu şekilde bütünlüğe getirilen duyusal bilgi, düşünce (tasavvur) ile uyuşmaktadır ve onun açısından fenomen (phaenomenon) ile eşit kılınmıştır. Duyusal bilgi bütünsel şekli itibarı ile aslında görüngünün kendisinden başka bir şey değildir. Çalışmanın son bölümünde, Baumgartenın duyusal bilgi ve bilimsel kurama bakış açısı öne çıkarılmaktadır. Hakikat İçin Mutlak Estetik Çaba bölümünde Baumgarten şiirsel retorik örneklere ve güncel konulara yer vermiştir. Bu bölümde, şiir, retorik, tamamen sanatsal ifadenin Baumgarten için bir bilgi anlamı taşıdığı, ancak bilginin burada hem aktif hem pasif, hem benimsenir hem de üretici olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
411. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

baumgarten
estetik
duyusal
düşünce
ortaya
güzel


11. SAYFA ICERIGI

karşısında geçerli kılınmaya çalıştığı bölümler ele alınmıştır. Bu düşüncenin kapsamında retorik buluş (heuristik), Baumgarten’ın işlediği gibi en başından beri bilgiyi gizlice eleştiren sorgulama düzenlenmiştir: “res” (konular) ve cogitationes (düşünceler veya tasavvurlar) retorik bağlamda konuşmacının ve şairin malzemeleri anlamına gelir, bununla bağlantılı olarak duyusal bilginin malzemeleri phaenomena” olarak ortaya çıkarlar. Bu ana nokta açısından Baumgarten, venusta plenitudo, görüngülerin güzel dolgunluğunu göz önünde bulundurmuştur. Burada anahtar sözcük öncelikle phaenomenon olmuş, sonrasında ise estetik hakikat onun yerine geçmiştir. Bu şekilde bütünlüğe getirilen duyusal bilgi, düşünce (tasavvur) ile uyuşmaktadır ve onun açısından fenomen (phaenomenon) ile eşit kılınmıştır. Duyusal bilgi bütünsel şekli itibarı ile aslında görüngünün kendisinden başka bir şey değildir. Çalışmanın son bölümünde, Baumgartenın duyusal bilgi ve bilimsel kurama bakış açısı öne çıkarılmaktadır. Hakikat İçin Mutlak Estetik Çaba bölümünde Baumgarten şiirsel retorik örneklere ve güncel konulara yer vermiştir. Bu bölümde, şiir, retorik, tamamen sanatsal ifadenin Baumgarten için bir bilgi anlamı taşıdığı, ancak bilginin burada hem aktif hem pasif, hem benimsenir hem de üretici olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
4

İlgili Kaynaklarsingle.php