A. G. Baumgarten’da duyusal bilginin bilimi olarak estetik


Başarılı estetikçilerin genel karakter özelliklerini geliştirmek için estetik bir eğitim gereklidir. Burada kast edilen, doğal olarak mümkün olabilecek ve doğal yeteneğin alıştırmalarla ulaşılabileceğinden daha bütünsel olan güzel bilginin madde ve şekline daha yakın etkilerin teorisidir. Bu teori, daha disiplinli alıştırmalarla pratiğe indirgenmeli ki bu şekilde sanatsal beceri, düşüncenin konuları hakkındaki bilgisizlik nedeniyle veya kurallar ve bunların bağlantılarını konu dışına iterek veya doğal düşüncenin içine girerek veya güzel düşüncenin uygulanmasından hiç kimseyi korkutmadan gerçekleştirmeyi ummaktadır. 49
Estetik eğitim, eğitimsiz bir insan için mümkün olan tüm görüşleri aşan somut durumda güzel düşünce ile ortaya çıkan şeylerin konusu olan görüşleri sunan eğitim demektir. Günlük estetik alıştırmalar, doğal yeteneğin estetik duyguyla havaya sokulmasını sağlar. Persiusun [Romalı hiciv şairi (M.Ö.62 -M.Ö.34)] deyimiyle henüz pişirilmemiş olan bu yetenek, estetik eğitim yardımıyla belirli bir tema üzerinde güzel düşünmeyi mutlu şekilde oluşturabilme ile tanıştırılır.50
Güzel eğitimin en önemli kısımları, tanrı, evren, insan, özellikle de ahlaki duruş söz konusuysa mitleri dışlamaksızın tarih, eski çağlar, dilsel ve sanatsal ifade araçlarıyla uğraşan bilimlerdir. Bu bilimlerle ilgili olarak yapılan metodik çalışmalarda estetikçinin esas ilgi alanı sadece güzel düşünmeyi ortaya çıkaran konulardır. Estetikçinin metodik olarak gerçekleşen estetik bir eğitim alması zorunludur ancak onun her şeyi bilen birisi olması gerekememektedir. Bununla birlikte kendi yeteneklerini geliştirecek ve ortaya çıkaracak alıştırmalarını sürdürmelidir.
Buna rağmen estetikçiden ayaklı bir kütüphane veya her şeyi bilen biri olması talep edilmez. Çünkü onun genel karakteristik özelliklerine, sadece, aynı şekilde genel bir eğitim ve herkesin takdir etmeyi düşündüğü güzel bilgi alanı dhildir. Fakat estetikçinin özel karakteri ona ait olan ve güzel bilginin bu alanını işlemeyi seçmiş olanın tecrübesiz olmaya hakkı olmadığı eğitiminin bu parçaları daha tam/net olarak belirler. Estetik eğitime dahil olan tür ve metot açısından güzel bilginin varlık kuramı ki bunu doğru yoldan edinmek için daha bütünsel olan bir teori/kuram ki bu doğal olarak
49 a.g.e., s. 39 50 a.g.e., s. 41
2229. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

konu
güzel
estetik
sadece
olan
ortaya


29. SAYFA ICERIGI

Başarılı estetikçilerin genel karakter özelliklerini geliştirmek için estetik bir eğitim gereklidir. Burada kast edilen, doğal olarak mümkün olabilecek ve doğal yeteneğin alıştırmalarla ulaşılabileceğinden daha bütünsel olan güzel bilginin madde ve şekline daha yakın etkilerin teorisidir. Bu teori, daha disiplinli alıştırmalarla pratiğe indirgenmeli ki bu şekilde sanatsal beceri, düşüncenin konuları hakkındaki bilgisizlik nedeniyle veya kurallar ve bunların bağlantılarını konu dışına iterek veya doğal düşüncenin içine girerek veya güzel düşüncenin uygulanmasından hiç kimseyi korkutmadan gerçekleştirmeyi ummaktadır. 49
Estetik eğitim, eğitimsiz bir insan için mümkün olan tüm görüşleri aşan somut durumda güzel düşünce ile ortaya çıkan şeylerin konusu olan görüşleri sunan eğitim demektir. Günlük estetik alıştırmalar, doğal yeteneğin estetik duyguyla havaya sokulmasını sağlar. Persiusun [Romalı hiciv şairi (M.Ö.62 -M.Ö.34)] deyimiyle henüz pişirilmemiş olan bu yetenek, estetik eğitim yardımıyla belirli bir tema üzerinde güzel düşünmeyi mutlu şekilde oluşturabilme ile tanıştırılır.50
Güzel eğitimin en önemli kısımları, tanrı, evren, insan, özellikle de ahlaki duruş söz konusuysa mitleri dışlamaksızın tarih, eski çağlar, dilsel ve sanatsal ifade araçlarıyla uğraşan bilimlerdir. Bu bilimlerle ilgili olarak yapılan metodik çalışmalarda estetikçinin esas ilgi alanı sadece güzel düşünmeyi ortaya çıkaran konulardır. Estetikçinin metodik olarak gerçekleşen estetik bir eğitim alması zorunludur ancak onun her şeyi bilen birisi olması gerekememektedir. Bununla birlikte kendi yeteneklerini geliştirecek ve ortaya çıkaracak alıştırmalarını sürdürmelidir.
Buna rağmen estetikçiden ayaklı bir kütüphane veya her şeyi bilen biri olması talep edilmez. Çünkü onun genel karakteristik özelliklerine, sadece, aynı şekilde genel bir eğitim ve herkesin takdir etmeyi düşündüğü güzel bilgi alanı dhildir. Fakat estetikçinin özel karakteri ona ait olan ve güzel bilginin bu alanını işlemeyi seçmiş olanın tecrübesiz olmaya hakkı olmadığı eğitiminin bu parçaları daha tam/net olarak belirler. Estetik eğitime dahil olan tür ve metot açısından güzel bilginin varlık kuramı ki bunu doğru yoldan edinmek için daha bütünsel olan bir teori/kuram ki bu doğal olarak
49 a.g.e., s. 39 50 a.g.e., s. 41
22

İlgili Kaynaklarsingle.php