A. G. Baumgarten’da duyusal bilginin bilimi olarak estetik


İÇİNDEKİLER
TEZ ONAY SAYFASI. İİİ ÖZET .İV ABSTRACT. V ÖNSÖZ .Vİ İÇİNDEKİLER . Vİİ GİRİŞ . 1
BİRİNCİ BÖLÜM DUYUSAL BİLGİNİN GÜZELLİĞİ 1.1. Duyusal Bilgi . 6 1.2. Doğal Estetik. 14 1.2.1. Estetik Alıştırma . 19 1.2.2. Estetik Eğitim . 21
İKİNCİ BÖLÜM ESTETİK HAKİKAT 2.1. Estetik Hakikat . 26 2.2. Estetik Yanlışlık . 29 2.3.Estetik Olasılık . 34
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKİKAT İÇİN ÇABALAR 3.1. Hakikat İçin Mutlak Estetik Çaba . 41 3.2. Karşılaştırmalı Hakikat Çabaları. 43 3.3. Hakikat İçin Poetik Çaba . 45 SONUÇ . 52 KAYNAKLAR . 55
vii7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

duyusal
estetik
hakikat
çaba
bilginin
mutlak


7. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
TEZ ONAY SAYFASI. İİİ ÖZET .İV ABSTRACT. V ÖNSÖZ .Vİ İÇİNDEKİLER . Vİİ GİRİŞ . 1
BİRİNCİ BÖLÜM DUYUSAL BİLGİNİN GÜZELLİĞİ 1.1. Duyusal Bilgi . 6 1.2. Doğal Estetik. 14 1.2.1. Estetik Alıştırma . 19 1.2.2. Estetik Eğitim . 21
İKİNCİ BÖLÜM ESTETİK HAKİKAT 2.1. Estetik Hakikat . 26 2.2. Estetik Yanlışlık . 29 2.3.Estetik Olasılık . 34
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKİKAT İÇİN ÇABALAR 3.1. Hakikat İçin Mutlak Estetik Çaba . 41 3.2. Karşılaştırmalı Hakikat Çabaları. 43 3.3. Hakikat İçin Poetik Çaba . 45 SONUÇ . 52 KAYNAKLAR . 55
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php